Nieuw thema: Groen Doen

In het achter ons liggende decennium, de jaren tien, heeft Rotaryclub ‘s-Hertogenbosch West een veelheid aan projecten en activiteiten gerealiseerd. In juni 2021 is besloten om als nieuw driejaarlijks thema te kiezen voor duurzaamheid, natuur en milieu onder de titel ‘Groen Doen’.

De komende jaren zullen verschillende projecten, activiteiten en bijeenkomsten in het teken van ‘Groen Doen’ komen te staan. In de zomer 2021 is begonnen met een algemene oriëntatie door gasten en sprekers uit te nodigen met kennis en ervaring op dit gebied.

Rotary Den Bosch West

Een hechte serviceclub in de regio Den Bosch. Interesse om lid te worden? Mail naar rotarydbwest@gmail.com.