Herenboerderij biedt ‘eigen boerderij’

Herenboeren Wilhelminapark is een coöperatieve vereniging in Boxtel. Het doel is het verbouwen van landbouwproducten en het houden van vee op een natuurinclusieve wijze. De Herenboeren pachten circa 20 ha. en kunnen met dit oppervlak 500 monden c.q. 200 gezinnen voeden. De coöperatie is in 2015 gestart en de eerste Herenboer boerderij in Nederland.

Een Herenboerderij bied je een ‘eigen boederij’, veel diversiteit aan eten en eten met de seizoenen mee. Ook sociaal gezien heeft de boederij voordelen zoals gedeeld eigenaarschap, grip op je eigen eten en invloed & zeggenschap in het geheel.

Het concept heeft zichzelf ondertussen bewezen. Er zijn anno 2022 verdeeld over het land nu 14 duurzame Herenboerderijen in bedrijf en vele belangstellenden die een initiatief willen opstarten, zie www.herenboeren.nl

De coöperatie kent leden die bij aanvang per gezin € 2.000,- hebben ingelegd. Daarnaast betalen zij € 10,- tot 15,- per mond per week. Hiervoor ontvangen zij vlees en landbouwproducten. De leden kunnen ook als vrijwilligers meewerken op de boerderij.

De coöperatie Herenboeren Wilhelminapark heeft een boer en een assistent in dienst. Heb je belangstelling voor een lidmaatschap dan bestaat de mogelijkheid voor een rondleiding, zie www.wordherenboer.nl

Rotary Den Bosch West

Een hechte serviceclub in de regio Den Bosch. Interesse om lid te worden? Mail naar rotarydbwest@gmail.com.