Molen De Zwaan, een bezoek waard

Onze voorzitter verwelkomde ons op 17 juni in Molen De Zwaan (bekend uit ‘onze’ Lokale Goededoelengids) en geeft het woord aan een van de vele vrijwilligers van het molenproject. Zij neemt ons mee in de geschiedenis van de “oude“ Vinkelse molen.

In 1884 was de molen een huwelijksgeschenk van de zoon van de schenker, die trouwde met de dochter van een Vinkelse boer. Vermoedelijk bestond deze molen gedeeltelijk uit een oude zaagmolen uit Dordrecht met ook nog onderdelen van een molen uit Den Bosch. Helaas werd in 1900 een kerk (ter vervanging van de oude schuurkerk in Vinkel) vlak voor de molen gebouwd, waardoor deze onvoldoende wind ving. In 1902 werd de molen dan ook verplaatst.

In de nadagen van de oorlog werd de molen beschadigd. Van 1953-1961 werden offertes opgevraagd voor de wederopbouw. De overheid zou 80% van de kosten dragen, de eigenaar 20%. Helaas woonde de molenaar in een andere gemeente dan waar de molen stond, voor de beide gemeentes aanleiding telkens de bal naar de andere gemeente toe te spelen. Dit leidde er toe dat de molen uiteindelijk is verkocht aan Michigan, waar de molen nu nog volop bezoek krijgt van vooral Amerikanen van Nederlandse komaf.

De bevolking van Vinkel miste de molen als ontmoetingscentrum en deed een poging de molen terug te kopen voor het “oude bedrag”. Dat mislukte natuurlijk, zodat besloten werd dan maar een nieuwe molen te bouwen. Door de inzet van vele vrijwilligers (particulieren en bedrijven stelden hun tijd, geld , transport en onderdelen ter beschikking) werd de bouw in 5 fases gerealiseerd. Er kwam zeer veel bij kijken. Door samenwerking en slim gebruik maken van mogelijkheden werd het hele project tussen 2014 en 2020 gerealiseerd. Zo werd de kraan voor het installeren van de kap en de wieken betaald uit de opbrengst van biertjes, koffie e.d.

In september 2020 werd de molen officieel in gebruik genomen. Corona belette helaas een echt grootse opening. Er blijven nog wat speerpunt over: ontmoetingen, educatie, recreatie, leer/werktraject, afwerking buitenterrein en nog wat afsluitende werkzaamheden.

Hetgeen er nu al staat, is indrukwekkend genoeg merkten wij toen wij ook nog een rondleiding in de molen kregen, waar de geur van vers gezaagd hout nog volop aanwezig was.

De Vinkelse molen De Zwaan, een bezoek meer dan waard!

Foto: Henk van Esch

Rotary Den Bosch West

Een hechte serviceclub in de regio Den Bosch. Interesse om lid te worden? Mail naar rotarydbwest@gmail.com.