Jubileumwandeling De Verscholen Stad

Stadswandeling De Verscholen Stad bestaat 5 jaar en heeft bijna 350 wandelingen verzorgd. Zo’n 3.500 mensen hebben de binnenstad van Den Bosch gezien zoals zij die nog niet kenden: vanuit de schoenen, ogen en het hart van een dakloze. De gidsen (ex-daklozen) verdienen een inkomen door middel van de wandelingen. Het batig saldo wordt jaarlijks aan een lokaal goed doel gedoneerd.

Jubileumwandeling

Op donderdag 13 juli heeft Rotary ’s-Hertogenbosch West ter gelegenheid van het eerste lustrum opnieuw deze jubileumwandeling georganiseerd. De Rotaryclub zal haar wekelijkse lunch verplaatsen naar Espressobar Doppio in de Visstraat en van daaruit wandeling De Verscholen Stad starten. Rotary ’s-Hertogenbosch West is één van de geestelijke vaders van het project.

Stadswandeling De Verscholen Stad

Ex-daklozen Arjan en Jeroen verzorgden dit keer de rondleidingen. Het initiatief tot Stadswandeling De Verscholen Stad is afkomstig van Rotary ’s-Hertogenbosch West, Mooi zo Goed zo, Spoor073 en Pastoraal Uitzendbureau. De wandeling zijn zeker de moeite waard en te reserveren via www.deverscholenstad.nl, telefoonnummer 06 – 488 58 654 of VVV ‘s-Hertogenbosch; deelnamekosten € 7,50 per persoon. De opbrengsten zijn bestemd voor projecten voor dak- en thuislozen en als inkomstenbron voor de ex-daklozen zelf.

Ontstaan

In het voorjaar van 2011 hebben Rotary ‘s-Hertogenbosch West en Mooi zo Goed zo zich georiënteerd op de mogelijkheden een stadswandeling vanuit het perspectief van dak- en thuislozen te organiseren. In het najaar 2011 zijn het Pastoraal Uitzendbureau en SOS Rommelmarkt (nu Spoor073) bereid gevonden mee te werken aan dit project. Zij zagen goede mogelijkheden om stadsgidsen te rekruteren uit hun deelnemers en cliënten.

Na enkele proefwandelingen vond op vrijdag 29 juni 2012 de première plaats. De initiatiefnemers, gidsen en circa dertig genodigden (uit bedrijfsleven, onderwijs, overheid, welzijn, kerken, zorg, politie en justitie) werden door wethouder Geert Snijders ontvangen op het stadhuis. Vanuit het stadhuis vertrokken drie groepen met gidsen voor de eerste officiële stadswandeling De Verscholen Stad.

Gemeente ’s-Hertogenbosch, Stichting Dynamis, Rotary ’s-Hertogenbosch West, Drukkerij Dekkers van Gerwen en een fonds dat anoniem wenst te blijven waren bereid gevonden de aanloop- en investeringskosten voor hun rekening te nemen.

Opbrengsten

Met Stadswandeling De Verscholen Stad realiseren ex-daklozen inkomsten voor zichzelf. Het batig saldo van Stadswandeling De Verscholen Stad wordt jaarlijks gedoneerd aan projecten voor dak- en thuislozen. Tot nu toe zijn geldbedragen geschonken aan de winteropvang in ’s-Hertogenbosch, de Stichting Ismes en … Tijdens de jubileumwandeling zal bekend worden gemaakt welk nieuw doel een geldbedrag gedoneerd krijgt.

Achtergrond

In ’s-Hertogenbosch heeft de lokale overheid lange tijd haar ogen en oren gesloten gehouden voor de aanwezigheid van dak- en thuislozen. In de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw organiseerde een aantal bezorgde inwoners een opvang voor dak- en thuislozen in een schip dat zij hadden afgemeerd in de binnenstad. Deze opvang (Het Inloopschip) voorzag in een behoefte, was illegaal, maar werd gedoogd door de overheid. Rond de eeuwwisseling is de opvang gelegaliseerd en verhuisde men naar een pand in de Hinthamerstraat. Vanaf dat moment werden dak- en thuislozen gezien, erkend en herkend in het stadsbeeld van de binnenstad.

Rotary Den Bosch West

Een hechte serviceclub in de regio Den Bosch. Interesse om lid te worden? Mail naar rotarydbwest@gmail.com.