Hertogdag

Uitnodiging Hertogdag 16 september 2018
Locatie 2018: nog niet bekend
Tijd: nog niet bekend

Klik hier voor een impressie van de eerste Hertogdag op 29 september 2015?

Rotary is een wereldwijde Fellowship (kameraadschap) met één visie: Service above Self ofwel dienstbaarheid boven eigenbelang. In Rotary verband werken leden samen aan het verlenen van diensten, die mensen nader tot elkaar brengen. In het verlengde hiervan ondernemen wij, Rotaryclub ’s-Hertogenbosch West, diverse initiatieven waarbij wij mensen met elkaar in verbinding brengen.

Rotary Hertogdag
Zo nodigen wij u ook dit jaar graag uit voor de Hertogdag op zondag 16 september. Introducees zijn van harte welkom om onze club te leren kennen; als vriendenclub, maar vooral als club, die openstaat voor de noden van mensen in onze samenleving. Het draait immers om Service above Self.  Met uw deelname bedrag draagt u bij aan de financiële ondersteuning van een goed doel.

In 2015 hebben we een financieel bijdrage kunnen leveren aan de Voedselbank van ‘s-Hertogenbosch en 2016/2017 aan De Locatie – een speciale plek voor bijzondere jeugdzorg (klik hier).

Zet deze bijzondere dag vast in uw agenda. Binnenkort informeren wij u over de verdere invulling van de Hertogdag.

Deelname
Voor deelname aan de Hertogdag vragen wij c.a. € 60,- per persoon. Met het grootste deel van dit bedrag draagt u bij aan sponsoring van het goede doel voor 2018.

U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar Hertogdag@hotmail.com en € 60,- (het mag
uiteraard ook meer zijn!) over te maken op rekening NL 09 RABO 01088249 69 ten name van de
‘Stichting tot Bevordering van Ideële Doeleinden’, onder vermelding van ‘Rotary Hertogdag 2016‘.
U ontvangt daarna een bevestiging van uw aanmelding en een routebeschrijving.