10 jaar Stadswandeling De Verscholen Stad

Op vrijdag 29 juni 2012 werd de eerste wandeling georganiseerd. De initiatiefnemers, gidsen en circa dertig genodigden (uit bedrijfsleven, onderwijs, overheid, welzijn, kerken, zorg, politie en justitie) werden door wethouder Geert Snijders ontvangen op het stadhuis. Vanuit het stadhuis vertrokken omstreeks kwart over twee drie groepen voor de eerste officiële Stadswandeling De Verscholen Stad.

In het voorjaar van 2011 hebben Rotary ‘s-Hertogenbosch West en Mooi zo Goed zo zich georiënteerd op de mogelijkheden een stadswandeling vanuit het perspectief van dak- en thuislozen te organiseren. In het najaar 2011 zijn het Pastoraal Uitzendbureau en SOS Rommelmarkt (nu Stichting Loods) bereid gevonden mee te werken aan dit project. Zij zagen goede mogelijkheden om stadsgidsen te rekruteren uit hun deelnemers en cliënten.

Stadswandeling De Verscholen Stad is een wandeling door de binnenstad langs plekken waar dak- en thuislozen doorgaans hun dagen en nachten doorbrengen. De Verscholen Stad laat mensen een kijkje nemen in de leefwereld van dak-en thuislozen zodat er meer begrip ontstaat voor deze groep mensen en hun persoonlijke situatie. De rondleidingen worden verzorgd door ex-daklozen. De opbrengst is bestemd voor projecten voor dak- en thuislozen en als inkomstenbron voor de ex-daklozen zelf.

In de afgelopen tien jaar hebben duizenden mensen de stadswandeling meegemaakt en kennis kunnen maken met de schaduwkant van het leven. Tijdens de coronacrisis van 2020 en 2021 is een app ontwikkeld waardoor de wandeling ook zelfstandig en met hulp van de digitaal app te beleven valt.

Wandelingen zijn te reserveren bij Stichting Loods via 073 613 3774 of mail naar deverscholenstad@stichtingloods.nl.

Foto: Jan de Rond

Rotary Den Bosch West

Een hechte serviceclub in de regio Den Bosch. Interesse om lid te worden? Mail naar rotarydbwest@gmail.com.