Hertogdag – fietstocht 24 september 2017

UITNODIGING HERTOGDAG: Brabantse fietstocht

Rotary is een wereldwijde Fellowship (kameraadschap) met één visie: Service above Self ofwel dienstbaarheid boven eigenbelang. In Rotary verband werken leden samen aan het verlenen van diensten, die mensen nader tot elkaar brengen. In het verlengde hiervan ondernemen wij, Rotaryclub ’s-Hertogenbosch West, diverse initiatieven waarbij wij mensen met elkaar in verbinding brengen.

Daarom nodigen wij u graag uit voor de Hertogdag: Brabantse fietstocht
Wanneer: zondag 24 september 2017
Waar verzamelen: Brasserie Heidelust, Kampdijklaan 80, Vught
Hoe laat verzamelen: 9.30 uur (we vertrekken stipt om 10.00 uur)
Einde: Afsluitende borrel om 16.00 bij eindpunt/beginpunt Brasserie Heidelust

Gedurende deze dag bieden wij u de mogelijkheid onze club te leren kennen; als vriendenclub, maar vooral als club, die openstaat voor de noden van mensen in onze samenleving. Het draait immers om Service above Self. Met uw deelname draagt u bij aan onze financiële ondersteuning van Zorgboerderij ‘de Locatie’. Zodat zij onder meer haar faciliteiten kan onderhouden en uitbreiden.

Programma
We heten u welkom om 09.30. Waarna u vanaf 10.00 uur in groeps/teamverband gaat fietsen
1e (korte) stop is na ongeveer 15 km bij ??? (verrassing)
2e (uitgebreide) stop met lunch is werderom na ongeveer 15 km in ???
3e en laatste stop is na wederom ongeveer 15 km, rond 16.00 uur bij het eindpunt.
Deze fietstocht biedt u de gelegenheid om het mooie Brabant in al haar facetten te ontdekken.
Het zal een sportieve, gezellige en wetenswaardige tocht worden.
Rond 16.00 uur sluiten wij af met een gezellige borrel. Daarbij kunt u uw ervaringen delen met anderen. En krijgt u wellicht te horen, dat uw team de Hertogbokaal, een jaarlijkse wisselbeker, heeft gewonnen!

Deelname
De Rotaryleden zijn van harte welkom met partner en/of kinderen.
Daarnaast zijn (andere) introducés van harte welkom. Voor deelname aan de Hertogdag vragen wij € 60,- per persoon. Voor kinderen van deelnemers bedragen de kosten indien een kind 18+ is: € 30,00;
voor kinderen jonger dan 18 jaar: gratis (een vrijwillige bijdrage mag natuurlijk altijd!)
Met het grootste deel van dit bedrag draagt u bij aan sponsoring van de Zorgboerderij.

U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar Hertogdag@hotmail.com uiterlijk voor 15-09 ! en het hiervoor bedoelde bedrag (het mag uiteraard ook meer zijn!) over te maken op rek.nr.
NL 09 RABO 01088249 69 tnv de Stichting tot Bevordering van Ideële Doeleinden, onder vermelding van: Rotary Hertogdag, jouw voornaam en achternaam en het aantal personen.

U ontvangt daarna een bevestiging van uw aanmelding.

Wij zien ernaar uit u te mogen begroeten op de Hertogdag op zondag 24 september om 9.30!