Een van indrukwekkendste verhalen van 2020

De reportage van Caroline Vlietstra-Hekel over ‘onze’ Stadswandeling De Verscholen Stad en Lokale Goededoelengids ’s-Hertogenbosch is volgens de redactie van Vakblad Fondsenwerving een van de indrukwekkendste impactverhalen die je dit jaar 2020 echt niet mocht missen. Het Vakblad Fondsenwerving bracht dit jaar 7 edities van haar magazine uit.

Den Bosch door de ogen van ex-daklozen
Tijdens de stadswandeling De Verscholen Stad vertellen voormalig dak- en thuislozen hun verhaal aan de hand van plekken in de binnenstad van Den Bosch. Achter de minst voor de hand liggende locaties gaan namelijk mooie verhalen schuil. Met de wandeling willen de organisatoren begrip voor deze groep mensen laten ontstaan, de ex-daklozen een zakcentje laten verdienen en geld ophalen voor dak- en thuislozen en minima in Den Bosch. In het artikel wordt ook aandacht besteed aan de Lokale Goededoelengids ’s-Hertogenbosch.

Beide projecten, Stadwandeling De Verscholen Stad en Lokale Goededoelengids ‘s-Hertogenbosch zijn (mede) tot stand gebracht door Rotaryclub ’s-Hertogenbosch West.

Dertien artikelen
De dertien artikelen zijn onderverdeeld in vijf categoriën: sectorontwikkeling; tips, tricks en leren; werken en innoveren in de goededoelensector; Jaap Zeekant (1951-2020); de column van Jeroen Talens; indrukwekkende impactverhalen.

De reportage over Stadswandeling De Verscholen Stad is in de catergorie indrukwekkende impactverhalen  een van de twee artikelen.

Rotary Den Bosch West

Een hechte serviceclub in de regio Den Bosch. Interesse om lid te worden? Mail naar rotarydbwest@gmail.com.