Grenzen aan de groei

Op de eerste bijeenkomst in augustus was Arie Bijl te gast, lokaal vertegenwoordiger van “Grootouders voor het klimaat”. Arie bracht een wereldbol mee als symbool van de enkele aarde die wij tot onze beschikking hebben. Alhoewel Arie Bijl inmiddels ruimschoots gepensioneerd is, blijft hij als milieu-econoom met ziel en zaligheid betrokken bij de milieuproblematiek. Het Rotary motto „dienstbaarheid boven eigenbelang” is hem uit het hart gegrepen.

Arie Bijl is boerenzoon met een vader die 1 koe per hectare had. Tegenwoordig zijn dat er zeker 3 per hectare. Hij komt uit een kinderrijk katholiek gezin en ging voor de opleiding naar de HAS in Den Bosch. In die tijd was het gebruikelijk dat je vervolgens directeur werd van een van de ongeveer 1.000 melkfabrieken in Nederland. Dat het er in die tijd zo veel waren had alles te maken met het ontbreken van transportmogelijkheden. Vandaag de dag zijn er nog maar 2 gigantische melkfabrieken over.

De grote omslag in het milieudenken kwam 50 jaar geleden met het verschijnen van het rapport van de club van Rome: „Grenzen aan de groei”. Dat die pioniers gelijk hadden wordt helaas steeds duidelijker. De enorme bosbranden enerzijds en de talrijke overstromingen anderzijds zijn een rechtstreeks gevolg van de opwarming van de aarde. Het is duidelijk dat de politiek het voortouw moet nemen, maar helaas heeft het gelijk van Urgenda tot aan de Hoge Raad er (nog) niet toe geleid dat daadwerkelijk grote stappen worden gemaakt.

Het is aan de bevolking om de politiek voortdurend bij de les houden. Bijvoorbeeld door de beweging „Grootouders voor het klimaat”, die plein-bijeenkomsten organiseert om de urgentie van de problemen te benadrukken. Alle kleine beetjes helpen, zoals de overwaarde van je huis gebruiken voor energiebesparende maatregelen (zoals isolatie en zonnepanelen).

Rotary Den Bosch West

Een hechte serviceclub in de regio Den Bosch. Interesse om lid te worden? Mail naar rotarydbwest@gmail.com.