Belasten grootverbruikers zal energiebesparing en innovaties versterken

“Voor het gezamenlijke verbruik van 2,7 miljard kWh in één jaar betalen de datacenters € 3 miljoen. Voor diezelfde hoeveelheid moeten consumenten maar liefst €  405 miljoen aan energiebelastingen ophoesten.” Dit rekende milieueconoom Paul Masselink voor tijdens zijn presentatie ‘Kantelpunten in de klimaatcrisis’.

Warmtenetten

Op 10 augustus publiceerde het Brabants Dagblad een artikel over een nieuw  datacenter van Interconnect. Masselink stoorde zich aan de inhoud van de laatste alinea, waarin werd aangegeven dat men de “restwarmte” wilde gaan leveren aan woningen in Hintham, en schreef daarop een opiniestuk over warmtenetten. Dit artikel was, in combinatie met ons nieuwe thema ‘Groen Doen’, aanleiding om Masselink uit nodigen.  

Het grote probleem van warmtenetten is dat de afnemers tot verplichte warmteafname en winkelnering worden gedwongen.  Kostbaar, mede vanwege de grote investeringen die hiervoor nodig zijn (graafwerk, leidingen, isoleren e.d.). Nog voordat er iets is ‘bespaard’, is er al sprake van een forse CO2 uitstoot en fikse financiële uitgaven.  

Dat geld kunnen bewoners beter steken in het beperken van hun behoefte aan energie door veel en goed te isoleren en zo de warmte in de zomer buiten en in de winter binnen te houden.

Datacenters

Datacenters zijn grootverbruikers van energie voor hun apparatuur en het koelen van servers. Opvallend is dat voor grootverbruikers de energiebelastingen “Regulerende Energiebelasting”  en de “Opslag Duurzame Energie” per kWh nagenoeg verwaarloosbaar zijn. Bij meer dan 10 miljoen kWh betalen grootverbruikers niet meer dan €0,0011 per kWh terwijl de “gewone consument” daarvoor ruim €0,15 per kWh betaalt.  Voor het gezamenlijke verbruik van 2,7 miljard kWh in één jaar betalen de datacenters € 3 miljoen. Voor diezelfde hoeveelheid moeten consumenten maar liefst €  405 miljoen aan energiebelastingen ophoesten.

Op grond van genoemde cijfers zou de Nederlandse overheid per direct kunnen besluiten om het bedrijfsleven tot vergaande energiebesparende maatregelen aan te zetten zonder met de subsidiebuidel te hoeven zwaaien. Dat kan ze doen door de REB en ODE voor grootverbruikers simpelweg per bepaalde datum, zeg 1 januari 2023, naar bijvoorbeeld € 0,05 te brengen en een jaarlijkse stijging van € 0,01 per kWh aan te kondigen tot het bedrag is bereikt dat de gewone consument moet betalen.  

De hogere energiebelastingen maken van energie in een klap een belangrijke kostenfactor waarvan de ondernemers de impact door het treffen van energiebesparende maatregelen dan wel significant kunnen terugdringen. 

Het is makkelijk te voorspellen dat dan in alle bedrijven de allang bekende energiezuinigste apparaten en processen worden geïnstalleerd en dat alle geschikte daken en gevels worden belegd en behangen met PV zonnepanelen. Ook innovaties en nieuwe producten en processen, die minder materialen en grondstoffen gebruiken, zullen sneller worden doorontwikkeld en daadwerkelijk en snel, op grond van hun groene score en hun energiebesparende prestaties, worden geïmplementeerd.  

Opslag energie

Alle ondernemers van een bedrijventerrein zullen direct en collectief een Vereniging van Eigenaren vormen die ervoor zorgt dat de meest professionele partij wordt geselecteerd die voor alle deelnemers in de VvE zowel het opwekken, als het opslaan, als het beheren van de duurzaam opgewekte elektriciteit gaat regelen en verzorgen.

Op bedrijventerreinen ontstaan dan, zoals elders in de wereld, zogenoemde ‘microgrids’, ofwel zelfstandige energiesystemen waarvan behalve opwekken, opslaan en distribueren, ook seizoensopslag, vaak in combinatie met waterstofproductie, deel uitmaakt. Het grote macro economische voordeel van microgrids is natuurlijk, dat ook op grote schaal kan worden afgezien van de zeer kostbare verzwaring van het elektriciteitsnet.  Een dergelijk systeem kan ook door VvE’s van wooncomplexen worden ingevoerd.

Masselink geeft aan dat vrijwel onder atmosferische druk waterstof is op te slaan in eenvoudige, met metaalhydride gevulde, cilinders. De opgeslagen waterstof kan via brandstofcellen weer worden omgezet in elektriciteit. De waterstoffiets die door studenten van Avans Hogeschool Den Bosch bij de Waardenmakers werd ontwikkeld toont de eenvoud van de waterstofcilinders.

Fotonica

Dankzij een geheel nieuwe verwerkingstechniek gebaseerd op laserlicht, bieden fotonische chips via variatie in golflengte en amplitude zeer veel extra mogelijkheden en zijn deze fotonische chips zeer veelzijdig en op vele nieuwe markten inzetbaar. Ze zijn niet alleen veel sneller maar vooral ook veel energiezuiniger dan elektronische chips. Het toepassen van fotonica in datacenters zou een geweldige energiebesparing opleveren omdat fotonica slechts één procent gebruikt van de elektriciteit, die elektronica verbruikt.

Als door hogere energiekosten de vraag naar energiebesparing oploopt en de druk op leveranciers van fotonica toeneemt zullen de huidige ontwikkelingen op het gebied van fotonica verder worden versneld. De ‘restwarmte’ zal dan in no time als sneeuw voor de zon verdwijnen.

Koeling

Masselink geeft aan dat het niet langer nodig is om overtollige warmte met kostbare en energievretende airco installaties af te voeren. Zo ontwikkelde Sound Energy een stekkerloze airco die koelt met  geluidsgolven. Het bedrijf leverde al meerdere installaties in o.a. Dubai en Mali. Binnenkort komt er ook een versie voor de consumentenmarkt.

En wat te zeggen van de ontwikkelingen waarbij elektriciteit wordt geproduceerd uit restwarmte?  In januari dit jaar werd bekend dat Duitse en Japanse wetenschappers erin waren geslaagd een goedkoper alternatief te vinden voor de weinig effectieve thermo-elektrische generatoren die de warmte direct omzetten in elektriciteit. Het gaat dan om thermomagnetische generatoren waarvan de productie van elektriciteit aanzienlijk is verhoogd. Natuurlijk is er nog een hele weg te gaan, maar toch….

VOORKOMEN IS BETER DAN GENEZEN.

Rotary Den Bosch West

Een hechte serviceclub in de regio Den Bosch. Interesse om lid te worden? Mail naar rotarydbwest@gmail.com.