Disclaimer

Rotary Den Bosch West houdt met de grootst mogelijk zorg zijn website bij. Wij doen dan ook ons uiterste best om fouten te voorkomen. Desondanks is het Rotary Den Bosch West niet aansprakelijk voor schade als gevolg van of in verband met het gebruik van de informatie afkomstig van deze website.

Deze website bevat ook informatie over activiteiten van derden. Deze informatie wordt niet opgesteld onder verantwoordelijkheid van Rotary Den Bosch West. 

Bij fotomateriaal streven wij ernaar altijd de naam van de fotograaf te vermelden, voor zover bij ons bekend. Mocht de naamsvermelding bij een door u gemaakte foto toch ontbreken of onjuist zijn, kunt u contact met ons op nemen.

Wij streven er naar om al het materiaal dat op deze website wordt gepubliceerd met toestemming van de rechthebbende te plaatsen. Mocht u menen rechthebbende te zijn en geen toestemming hebben gegeven voor gebruik van het materiaal op deze wijze, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen.

Neem bij vragen of opmerkingen over de site contact op met ons via rotarydenboschwest@gmail.com

In het kader van onze doelstelling verwerken wij uw persoonsgegevens. Klik hier voor de privacyverklaring die hebben wij opgesteld om u te informeren over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.