Eindelijk …

Na bijna 7 maanden was het zover, eindelijk kon onze club weer een normale fysieke bijeenkomst houden en kreeg onze voorzitter Jan de Rond de voorzittersketen weer omgehangen. De laatste keer was op 8 oktober vorig jaar geweest.

Zeven maanden met digitale bijeenkomsten om de twee weken werden afgesloten met een ‘borrel-bijeenkomst’ op het terras van ons nieuwe onderkomen Brasserie Heidelust in Vught met aansluitend een fietstocht. De voorzitter verwelkomde de eerste van drie kandidaat nieuwe leden en memoreerde de rijke tradities en het aanpassingsvermogen van de club aan nieuwe omstandigheden.

In de afgelopen zeven maanden zijn veranderingen doorgevoerd in de organisatie en wekelijkse gang van zaken zoals: verhuizing naar Heidelust, van middagclub naar hybride club middag/avond en aanpassing ledenwerving. Hiermee is de club klaar voor de toekomst na de coronacrisis, alles onder het motto ‘laat een crisis niet ongebruikt voorbij gaan’.

Rotary Den Bosch West

Een hechte serviceclub in de regio Den Bosch. Interesse om lid te worden? Mail naar rotarydbwest@gmail.com.