Onze nieuwe voorzitter straalt plezier uit!

Op donderdag 1 juli vond de traditionele bestuursoverdracht binnen onze club plaats op een bijzondere locatie. Jan de Rond droeg de voorzittersketen en het voorzitterschap over aan Heleen Fikkers op Landgoed Beukenhorst.

Heleen Fikkers breekt een lans voor het nieuwe clubthema voor de jaren 2021-2022-2023: ‘Groen Doen’, aandacht voor duurzaamheid, natuur & milieu.

Het was een bijzonder leuke avond met speciale gasten uit Antwerpen en Vught. Het clubjaar 2020-2021 zullen wij niet snel vergeten vanwege de coronacrisis en de vele digitale bijeenkomsten die gehouden zijn.

Met veel plezier op naar de toekomst!

Rotary Den Bosch West

Een hechte serviceclub in de regio Den Bosch. Interesse om lid te worden? Mail naar rotarydbwest@gmail.com.