De wilde bij verhongert

Nederland heeft 358 bijensoorten – daaronder vallen ook hommels – en ook veel andere bestuivende insecten. Deze insecten kunnen steeds moeilijker voldoende voedsel en een geschikte leefomgeving vinden onder meer door de schaalvergroting in de landbouw. Dat is een probleem, want (wilde) bijen zijn erg belangrijk voor de bestuiving, niet alleen van landbouwgewassen, ook van bloemen, bomen en struiken.

Door Marie Louise Filippini

Door de kap van bomen en houtwallen en de overgang naar intensieve landbouwmethoden ging een groot deel van de gevarieerde flora en fauna, ook in Midden-Brabant , van eeuwenoude landbouwgronden verloren.

Toen onze honingbijen vorig jaar op eigen kracht (eigen honingvoorraad)  de winter niet doorkwamen werden onze ogen geopend voor de problemen van de wilde bijen: die konden niet zomaar bijgevoerd worden dus hoe overleefden die eigenlijk ? Amper,  zo bleek,  een zorgwekkende situatie . Wij besloten wat te gaan doen aan de verbetering van hun leefomgeving,

Wilde bijen hebben een soortenrijke, bloeiende beplanting nodig  want  die levert  voldoende stuifmeel en nectar en goede nestelplekken. Met steun van de provincie Noord-Brabant konden wij een grote hoeveelheid bomen en struiken aanschaffen die speciaal geschikt zijn voor wilde bijen, zowel voor het leveren van  voedsel als huisvesting.

Vrijwilligers rusten even uit.

Afgelopen winter zijn deze bomen en struiken , meer dan 2000 stuks, aangeplant  rondom een akker gelegen aan een oude zandweg. Enthousiaste vrijwilligers hebben  ons met deze klus geholpen en dat heeft een prachtig resultaat opgeleverd. Nu al is een enorme hoeveelheid bijen en hommels , maar ook allerlei soorten vlinders te zien die rond zoemen.

Het vergroten van biodiversiteit is belangrijk, niet alleen op het platteland maar ook in de stad , Daarmee bezig zijn verbind je bijna vanzelf met je omgeving , met de natuur en met anderen: dat voelt dus dubbelgoed. Doe dus mee!

Aandacht voor de bijen is onderdeel van het thema duurzaamheid, natuur & milieu: ‘Groen Doen’ in de periode 2021-2023 van Rotaryclub ‘s-Hertogenbosch West

Rotary Den Bosch West

Een hechte serviceclub in de regio Den Bosch. Interesse om lid te worden? Mail naar rotarydbwest@gmail.com.