Strafrecht verandert met de tijd mee

Ons wetboek van strafrecht dateert van 3-3-1881 en “stelt straf op door de overheid vastgestelde gedragingen, strafbare feiten genoemd”.

Veranderingen in het strafrecht komen tot stand door wijzigingen in dit wetboek van strafrecht, maar ook door wijzigingen in andere wetten: b.v. de Opiumwet, doorwerking van Europese verdragen, jurisprudentie en door maatschappelijke veranderingen en fluctuaties in onze manier van leven en werken.

Wetswijzigingen geven aan hoe men in verschillende tijdperken verschillend over de strafbaarheid van strafbare feiten dacht. Godslastering is ooit strafbaar geweest, net als echtbreuk (strafbaar feit in 1886; vervallen in 1971).

Alcohol in het verkeer moest vroeger moeizaam worden aangetoond door aanwezigheid van de trias alcoholica; onzekere tred, ruikende adem, belemmerde spraak. De huidige ademanalyse en grootscheepse verkeerscontroles hebben het bewijs een stuk gemakkelijker en het verkeer een stuk veiliger gemaakt en dat was ook nodig ook. Drugs en drugshandel zijn een steeds grotere rol gaan spelen in de criminele wereld.

Opsporingsmethoden
Ook de opsporingsmethoden zijn sterk veranderd. Het gebruik van DNA, de vele vormen van afluisteren en gebruik van camera’s. Het inzetten van bijzondere opsporingsmethodes is altijd omgeven door waarborgen van privacy. De politie moet vooraf toestemming hebben van de officier van justitie, en die soms weer van een rechtercommissaris.

De inzet van undercoveragenten, de uitvoerige afluisterpraktijken in het woonwagenkamp in Oss, de succesvolle ontsleuteling van de door de criminelen gebruikte telefoonsystemen; alles moet zorgvuldig en binnen de wet geschieden, anders dreigt niettoegankelijkverklaring of sepot.

Nieuw is ook de methodiek van: “pluk ze“. Het Openbaar Ministerie legt een vordering tot het ontnemen van het verkregen voordeel aan de rechtbank voor. Een wapen waar de criminaliteit de nodige schrik voor heeft maar dat bij toepassing arbeidsintensief is voor het Openbaar Ministerie.

Rotary Den Bosch West

Een hechte serviceclub in de regio Den Bosch. Interesse om lid te worden? Mail naar rotarydbwest@gmail.com.