Impressie 50 jarig lustrumfeest!

Rotary-club Gemeente ‘s-Hertogenbosch-West bestaat dit jaar 50 jaar! Onlangs hebben we in dat kader een prachtig jubileumfeest met bestuurswissel gehad, met een zeer geslaagd cabaret. Maar ons feestje blijft natuurlijk niet enkel beperkt tot die dag op 30 juni jongstleden. Nee, het hele jaar blijft in het teken staan van ons jubileum.

Op Zaterdag 6 oktober 2018 hebben we een groot feest georganiseerd. En dat feestje gaven we niet voor onszelf alleen! Nee, ook onze nabije vrienden, maar ook de oud-leden, onze contactclub Antwerpen-Schelde, Rotaract en projectpartners (onder meer de Weekendschool De Bollebozen en de Gouden Eeuw van de Filantropie) en tenslotte naar de beide Rotary Den Bosch OostRotary Den Bosch West, Rotary Vught en Rotary Gemeente Heusden.

Eric Koopmanschap

Rotary Den Bosch West

Een hechte serviceclub in de regio Den Bosch. Interesse om lid te worden? Mail naar rotarydbwest@gmail.com.