Rotary wordt grootste fondsenwerver in ’s-Hertogenbosch

Tientallen miljoenen euro’s voor lokaal gemeenschapsleven
10 oktober 2018

Rotaryclub ’s-Hertogenbosch West start komende zomer een campagne waarmee zij Rotary de grootste lokale fondsenwerver in ’s-Hertogenbosch e.o. wil maken. Aanleiding is de voorspelling van prof. dr. René Bekkers van de VU-Amsterdam dat de 21ste eeuw de Gouden Eeuw van Filantropie wordt.

Rotaryclub ’s-Hertogenbosch West gaat in de zomer 2019 een lokale goede doelen gids op de markt brengen waarin zo’n 75 lokale organisaties worden opgenomen die het steunen waard zijn. De gids zal verspreid worden onder notarissen, banken, vermogensbeheerders, accountants, financiële adviseurs en begrafenisondernemers.

Lokaal voor lokaal

De gedachte achter de lokale goededoelen gids is dat de komende 40 jaar de naoorlogse generaties veel geld gaan vererven, meer dan ooit het geval is geweest. Een en ander blijkt uit het onderzoek ‘Geven in Nederland’ van prof. dr. René Bekkers van de Vrije Universiteit Amsterdam. Berekend is dat in Nederland tot 2060 circa 106 miljard euro vererfd gaat worden aan goede doelen. Tot nu toe wordt bij vererving naar goede doelen vooral gedacht aan nationale en internationale doelen. Voor het nalaten aan deze doelen wordt in toenemende mate reclame gemaakt. Lokale goede doelen komen nagenoeg niet aanbod, mede omdat ze te klein zijn om hier serieus werk van te maken.

Rotaryclub ’s-Hertogenbosch West komt deze lokale goede doelen nu te hulp door een lokale goede doelen gids te maken die in de zomer 2019 naast de nationale goede doelen gids komt te liggen bij notarissen, banken, vermogensbeheerders, accountants, financiële adviseurs en begrafenisondernemers. Voor dit idee, afkomstig van Jan de Rond, wordt samengewerkt met collega Rotaryclubs in ’s-Hertogenbosch en Vught, Avans Hogeschool, VU-Amsterdam, Erasmus Universiteit Rotterdam, Mooi zo Goed zo, lokale notarissen, banken, et cetera.

Community service – ‘De Bossche Gouden Eeuw van Filantropie’

Eric Koopmanschap, voorzitter Rotaryclub ’s-Hertogenbosch West: “Een van de doelstellingen van Rotary is community service. Tot nu toe doen we dit steeds met één wisselende organisatie. De afgelopen 10 jaar hebben we samengewerkt met zo’n dertien verschillende clubs in ’s-Hertogenbosch en hen tijd, kennis, relaties en geld beschikbaar gesteld. Wij gaan als Rotaryclub nu serieus werk maken van een langdurige middelenstroom voor een grote variatie aan lokale gemeenschapsorganisaties / goede doelen. Wij zien in dit project, onder de titel ‘Bossche Gouden Eeuw van Filantropie’, veel toekomst en potentie. Een belangrijk deel van onze tijd, expertise, netwerk en financiële middelen gaan we in dit decennia durende project steken. Een team van 7 mensen (bankier, notaris, CFO bedrijf, advocaat, consultant publieke sector, fondsenwerver en bedrijfsadviseur) is onder leiding van Jan de Rond sinds januari aan het werk om het project voor te bereiden. De planning is de lokale goede doelen gids eind juni 2019 te presenteren.”

Nul overhead, geen strijkstok

Jan de Rond, voorzitter commissie Filantropie van Rotaryclub ’s-Hertogenbosch West: “In ’s-Hertogenbosch en Vught zal tot 2060 zo’n 1 miljard euro vererfd gaan worden aan goede doelen, voornamelijk nationaal en internationaal. Wij willen met de ‘Bossche Gouden Eeuw van Filantropie’ en de lokale goede doelen gids 10 % van deze geldstroom ombuigen naar lokale goede doelen. Tot nu toe is iedereen die wij over dit idee spreken zeer enthousiast en meer dan bereid mee te werken. Aan dit project en het lokale goede doelen systeem zit geen strijkstok vast omdat alles belangeloos en op vrijwillige basis tot stand wordt gebracht, de essentie van het werk in Rotary verband. Dit betekent dat 100% van het geschonken en vererfde geld bij het lokale goede doel terecht komt.”

Rotaryclub ’s-Hertogenbosch West
Rotaryclub ‘s-Hertogenbosch West is in 1968 opgericht en bestaat uit 45 tot 50 mensen met uiteenlopende beroepen en achtergronden. De club is onderdeel van een wereldwijd netwerk van leidende mensen in beroep of bedrijf, die hun passie en talenten inzetten voor relevante maatschappelijke doelen om het leven in samenlevingen te verbeteren. De 1,2 miljoen leden van Rotary zijn actief in 35.000 clubs in meer dan 200 landen. Rotary International is met stip de grootste fondsenwervende organisatie ter wereld en hoopt binnenkort het door haar in 1988 geïnitieerde project End polio nowsuccesvol af te ronden. Rotary Nederland telt 500 clubs en 19.000 leden.

Rotary Den Bosch West

Een hechte serviceclub in de regio Den Bosch. Interesse om lid te worden? Mail naar rotarydbwest@gmail.com.