Stichting Kids Future Indonesia

Rotarian Yvonne Schram, educatief ondernemer is met Stichting Kids Future Indonesia actief met het realiseren van drie fantastische projecten. Zij bieden met de projecten een heus vooruitzicht voor de (kleinste) kinderen. Want iedereen heeft recht op goed onderwijs, goed eten en goede leefomstandigheden!

Project 1: is een project om kinderen met een hazenlip/ open gehemelte te helpen.

Project 2: een straatkinderenproject.

Project 3: de bouw van een school voor dove kinderen. In 2015 gestart met 6 kinderen in een woonhuis. Nu geeft de stichting les aan 72 kinderen.

Wilt u ook graag een bijdrage leveren aan een beter bestaan van de kinderen in Indonesie? Dat kan heel gemakkelijk door te doneren op rekeningnummer NL 37 RABO 0122 6131 12 onder vermelding van uw naam en emailadres. Zij zullen uw naam toevoegen aan de donatielijst en houden u op de hoogte van de projecten zodat u ook exact weet waaraan uw donatie zal worden besteed.

Het woonhuis, waar de stichting nu les geeft aan dove kinderen. Bali is een prachtig eiland, maar hele dorpen zijn doof door een genetische afwijking.

Rotary Den Bosch West

Een hechte serviceclub in de regio Den Bosch. Interesse om lid te worden? Mail naar rotarydbwest@gmail.com.