Zorgen én vertrouwen in vrijwilligerscorpsen toegenomen

De zorgen én het vertrouwen in vrijwilligerscorpsen zijn in het gemeenschapsleven toegenomen. Dat blijkt uit het onderzoek naar de effecten van de coronacrisis van het Meldpunt Lokale Organisaties ‘s-Hertogenbosch, zie https://lnkd.in/eJzjegE

In vergelijking met de detailhandel is het vertrouwen in de toekomst / continuïteit van lokale organisaties minder rooskleuring. Daarentegen is het vertrouwen in de eigen vrijwilligerscorpsen gegroeid.

De mogelijkheden voor stichtingen en verenigingen om het werk aan te passen lijken gedurende de coronacrisis onder invloed van de maatregelen af te nemen. In september 2020 gaf 65% aan het werk aan te kunnen passen aan de coronasituatie. Bij de meting van afgelopen maand is dat gezakt naar 58%.

Aan het onderzoek en het meldpunt wordt meegewerkt door de aan onze Rotaryclub gelieerde Stichting Goede Doelen ‘s-Hertogenbosch. De data-analyse van het onderzoek is door de gelieerde stichting en Erasmus Universteit Rotterdam uitgevoerd.

Rotary Den Bosch West

Een hechte serviceclub in de regio Den Bosch. Interesse om lid te worden? Mail naar rotarydbwest@gmail.com.