Weekgedicht #47: ‘Kindertjes naar Kathinka kruien′

Om twee uur stonden Rik en ik paraat

op de Jan Olieslagerstraat.

Even later kwam ook Hanneke aan

om met de kinderen mee te gaan.

Ik had tevoren nagedacht

en de Frederik Hendriklaan in de Tom Tom ingebracht.

Dus zette ik de navigatie vol vertrouwen aan.

Had ik dat maar niet gedaan,

want ik kwam bijna in Rosmalen aan.

Daar schijnt de Frederik Hendriklaan

ook te bestaan.

Wat nu gedaan?

Het was Rik als redder in de nood

die uitkomst bood.

Zijn grote Porsche is mij voorbijgegaan

en ik reed in mijn Mini achter hem aan.

Op de terugweg heb ik de meisjes bevraagd

en ja, zij vonden het zeer geslaagd.

Vervolgens ging hun conversatie door

voor mijn gewillig luisterend oor.

Ze hadden in het atelier goed rondgekeken

en de diverse kunstuitingen vergeleken.

Ze hadden wel veel bloot gezien

en ze vroegen zich af of Kathinka Roovers misschien

in de toekomst voor het goede fatsoen

ze, al was het maar een bikini, aan wilde doen.

AF

Rotary Den Bosch West

Een hechte serviceclub in de regio Den Bosch. Interesse om lid te worden? Mail naar rotarydbwest@gmail.com.