Weekgedicht #02: ‘OM in de fout’

Helaas trof ik het weer eens aan:

het OM was in de fout gegaan.

Men wist misstanden te vergaren

117 keer liefst in vier jaren.

Bij het Bureau integriteit dat werd ingesteld

heeft men ze allemaal geteld.

Een officier, die dronken requireert,

dat is duidelijk, dat is verkeerd.

Verduistering van inbeslaggenomen geld

wordt ook terecht als incident gemeld.

Maar als je het procentueel bekijkt

is het minder erg dan het lijkt.

Het omvat immers de hele organisatie

en 0,6% viel uit de gratie.

Iedere misstap is er een te veel,

maar het is lang niet altijd crimineel!

Een grappig bedoelde tweet over wiet

mag van het integriteitsbureau ook niet.

 

Volgende week prijkt in het weekbericht

eindelijk weer eens een gedicht.

Er was immers dichterlijk gesproken

een oorverdovende stilte aangebroken.

 

AF 14-1-2016

Rotary Den Bosch West

Een hechte serviceclub in de regio Den Bosch. Interesse om lid te worden? Mail naar rotarydbwest@gmail.com.