Joep Chappin overleden

Met groot leedwezen hebben wij kennis genomen van het overlijden van ons dierbaar lid

Joep Chappin
(benoemd tot Paul Harris Fellow)

Door zijn brede interesses, warme persoonlijkheid en uitgebreide netwerk was Joep gedurende zijn meer dan 30-jarige lidmaatschap van onschatbare waarde voor onze Rotary Club.
Hij opende vele deuren en had daarmee grote invloed op onze kijk op en onze rol in de maatschappij.

Wij verliezen in Joep een bevlogen medemens.
Wij wensen Rina en de kinderen de kracht toe om dit grote verlies te dragen.

Rotary Club ’s-Hertogenbosch West

joepchapin_pasfoto

Rotary Den Bosch West

Een hechte serviceclub in de regio Den Bosch. Interesse om lid te worden? Mail naar rotarydbwest@gmail.com.