Weekgedicht #08: ‘De Nashville-verklaring’

D

Een voormalig theologie-studente

kent de uitdrukking Deo volente

maar ging de verbale strijd wel aan

met degenen die alles in de Bijbel vinden staan.

De ondertekenaars houden tot het uiterste vol:

de Bijbel is de maatstaf en dus waardevol.

Alles wat je daarin kunt lezen

is letterlijk zoals het hier moet wezen.

Dat het een gedateerd geschrift is in deze tijd

kun je aan de strikte volgers echt niet kwijt.

Slaven mag je (Leviticus 25.44) wel bezitten

maar in Nederland geen Britten.

Je mag ze slechts kopen van een buurland.

Ik denk dat je daaraan nu je vingers brandt.

Maar je dochter als een slaaf verkopen

daar staat Exodus 21.7 echt voor open.

Doorwerken op de Sabbath of de zondag

is iets dat absoluut niet mag.

Volgens Exodus 35.2 staat daar de doodstraf op.

Maar wie zorgt vandaag de dag dan voor de strop?

Volgens Leviticus 21.13 mag een priester trouwen

mits hij op de maagdelijkheid van zijn vrouw kan vertrouwen.

Ook eten en contact met onreine dieren

kunnen Leviticus 11.7 en 11.10 niet plezieren.

Zelfs wijsheid vergaren (Spreuken 3.13-18) dat wordt hem niet,

immers het vinden leidt volgens Prediker 1.18 tot veel verdriet.

Dus misschien moeten zij niet alles letterlijk nemen

als zij het onwrikbaar gelijk van de Bijbel claimen.

AF met dank aan Jiska Sanders-van Soest

Rotary Den Bosch West

Een hechte serviceclub in de regio Den Bosch. Interesse om lid te worden? Mail naar rotarydbwest@gmail.com.