Avondbijeenkomsten 2017

Het betreft hierbij reguliere clubbijeenkomsten, maar introducees zijn tijdens de avondbijeenkomsten van harte welkom (kosten: €25,- p.p.). Je dient je wel vooraf aan te melden via rotarydenboschwest@gmail.com. De avond begint om 18:00 met een borrel en diner. Om 19:00 start het inhoudelijke programma.

Datum Onderwerp avondbijeenkomsten Rotary West 2017
26 jan 2017 Avondbijeenkomst in Brasserie Heidelust: Michael  Bol: Social Network Cities – bouwen voor mensen met dementie.
http://hogeweyk.dementiavillage.com/Steden zijn natuurlijk meer dan alleen maar de som van wegen en bruggen, kantoren, fabrieken, winkelcentra en woningen. Steden werken als levende organismen en zijn meer dan jungles van beton. Ze zijn een metabolisme van welvaart en ideeën.Een wegennetwerk van een stad speelt bijvoorbeeld de rol van een vaatstelsel, de distributie van mensen – de ‘voedingsstoffen’ van de stad – op de verschillende organen: scholen, fabrieken, enzovoorts. Op sociaal vlak vormt de straat ook een netwerk en heeft ook invloed op wie wij zijn en hoe we ‘samen leven’.In de bouw voor zorg zijn medische oplossingen in plaats van sociale oplossingen de norm geworden. De intrinsieke motivatie voor het leveren van ‘mensgerichte zorg’ is aanwezig, maar omdat een efficiënte organisatie, het wegnemen van risico’s en het borgen van veiligheid van bewoners speerpunten zijn geworden, resulteert dit vaak in versnelde institutionalisering. Dat uitgangspunt hebben we in de ontwerpopgave van de Hogeweyk in Weesp proberen te kantelen.In de Hogeweyk vormen architectuur en design ‘slechts’ een interface tussen interieur en exterieur terwijl de stedenbouwkundige opzet ervoor zorgt dat bewoners zich vrij uit hun woning in een beschermde herkenbare leefomgeving kunnen bewegen. Een expliciete en ver doorgevoerde zorgvisie zorgt ervoor dat mensen kwaliteit van leven, en zoveel mogelijk regie over eigen leven kunnen behouden. Normaal leven is de norm in de Hogeweyk met een restaurant, theater, supermarkt en boulevard. Ook de buitenwereld kan gebruik maken van dezelfde functionaliteiten. Echter, de Hogeweyk is nog steeds een ‘gated community’, een afgesloten wereld. DVA onderzoekt de mogelijkheid beide werelden in de toekomst te verbinden.Kortom: Social Network Cities waarin het dagelijks leven en zorg voor kwetsbare groepen vormgegeven worden rondom sociale uitgangspunten. Een volgende stap in het vormgeven van de stad van de toekomst.
23 feb 2017 Avondbijeenkomst in Brasserie Heidelust: Jetske Thielen: The Natural Step.

Duurzaamheid… we vinden het allemaal belangrijk? Maar wat is het eigenlijk? Na 10 jaar te hebben gewerkt in de Bouw, Innovatie en duurzaamheid bemerkte ik dat er geen eenduidige definitie is. Het lijkt wel alsof iedereen een andere taal spreekt wanneer het over dit onderwerp gaat. Hoe kunnen we gezamenlijk werken aan het realiseren van een duurzame wereld, waar alle mensen en opvolgende generaties in hun behoeften worden voorzien, wanneer we niet dezelfde taal spreken? Hoe zorg je er nu voor dat we gezamenlijk werken naar een leefbare toekomst? Bij The Natural Step vond ik hiervoor het antwoord. Niet zozeer alleen in ‘wat’ duurzaamheid is, maar vooral in het ‘hoe’. Hoe zorg je voor daadwerkelijke verandering?

11 mei 2017  Avondbijeenkomst in Brasserie Heidelust: Marc Dierikx:  Boekbespreking: ‘een biografie van vliegtuigbouwer Anthony Fokker. ‘Het boek werd vorig jaar genomineerd voor de Libris Geschiedenis Prijs. Een bijzonder onderhoudend verhaal over een unieke Nederlander en diens tocht door de geschiedenis.
06 juli 2017 Avondbijeenkomst in Brasserie Heidelust: Coen Vermeeren: “9/11 is gewoon een complot
31aug 2017 Avondbijeenkomst in Brasserie Heidelust: Ruurd Verdam: ‘Brexit, Grexit, Nexit?’.
28 september 2017 Avondbijeenkomst in Brasserie Heidelust: ‘2 Pitches Project 2017-2018’ door Jan de Rond en Michael Bol
26 oktober 2017 Avondbijeenkomst in Brasserie Heidelust: prof. dr. Lucas Meijs: ‘de samenleving, vrijwilligerswerk en gemeenschappen’.

Lucas is hoogleraar strategische filantropie en vrijwilligerswerk aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en is mede onderzoeker en –auteur van het onderzoek ‘Versier de Stad!’ dat vorig jaar in ’s-Hertogenbosch is uitgevoerd. Hij is Rotarylid in Rotterdam-Botlek en heeft vorig jaar in het Rotaryblad gestaan met een interview ‘Ongemak wordt toegevoegde waarde’.