Weekgedicht #26: ‘Heibel in de Efteling’

Een anonieme actiegroep

nam de Efteling onder de loep.

Omdat de Efteling discrimineert.

Nee, u hoort mij niet verkeerd.

’t Zit hem niet in het Sprookjesbos;

Grimm en Andersen blijken niet de klos.

De Efteling – zo luidt de formulering –

is schuldig aan racistische stereotypering.

Na Zwarte Piet en de negerzoen,

moeten we hier nu iets aan doen.

Moet ook het afrikaantje nu in de ban?

Om andere redenen ben ik daar voorstander van!

Dit noopt toch echt tot Kamervragen

over hoe de Efteling zich moet gedragen.

Ook al lopen die vragen in de papieren,

ik voorzie een rol voor de partij der dieren.

Nog een vraag in een lange rij,

ze zijn er steeds als de kippen bij.

Thieme maakt zich sterk – en niet als grapje –

voor die arme wolf van Roodkapje!

AF

ROT_Gedicht_2616a-750x500

Rotary Den Bosch West

Een hechte serviceclub in de regio Den Bosch. Interesse om lid te worden? Mail naar rotarydbwest@gmail.com.