Weekgedicht #25 ‘Kasteeltje Meerwijk’

Ons aller Rob, helaas van vroeger,

is een wetenschappelijke zwoeger.

Als hij iets schrijft is het doorwrocht,

want alle bronnen zijn uitgezocht.

Op Meerwijk, natuurlijk de ideale locatie,

was afgelopen zondag de presentatie

van het boek dat Rob schreef met een co-auteur.

Het beschrijft de historie in geur en kleur.

Van familiehuis tot restaurant,

Meerwijk haalde menigmaal de krant.

De eigenaar ergerde zich groen en geel

toen het zelfs gebruikt werd als bordeel.

Rob herhaalt hier binnenkort zijn presentatie,

dus ik geef geen verdere informatie.

Mijn buurman werd onlangs 60 jaar

en hij ontving een gesigneerd exemplaar.

De eerste twee boeken werden uitgereikt

Aan twee personen voor wie dat logisch lijkt.

Nazaten van oude bewoners waren zij.

Ze toonden zich in hun dankwoord beiden blij.

Maar wat mij opviel was dat de ene heer

benadrukte dat hij daar kwam voor de eerste keer.

AF

Rotary Den Bosch West

Een hechte serviceclub in de regio Den Bosch. Interesse om lid te worden? Mail naar rotarydbwest@gmail.com.