Weekgedicht #17: ‘Ik ontkom er niet aan’

Terwijl ik er machteloos naar kijk

sleurt het OM de eigen naam door het slijk.

De spanningen daar aan de top

leverden een vertrouwenscrisis op.

De Commissie Fokkens schreef een rapport.

Na een jaar lang onderzoek bepaald niet kort.

De bevindingen zijn bepaald niet mals.

Het effect te vergelijken met een stoomwals

Het legt de vinger op de wonde:

de integriteit is fors geschonden.

Het ontbreekt aan ethisch leiderschap.

Die conclusie is een harde klap.

De maatregelen, die zijn getroffen

moeten het blazoen afstoffen.

Het buitengewoon verlof van Bloos dat blijft bestaan.

Willen ze dat tot haar pensioen door laten gaan?

En hoewel Van Nimwegen dit aanvecht

is hem een schorsing aangezegd.

De oplossing uit 2014

heeft in ieder geval laten zien

dat terugplaatsing als hoofdofficier

alleen lijkt te werken op papier.

Het roddelcircuit, dat blijft dan toch bestaan,

ook al was die scheve verhouding van de baan!

AF

Rotary Den Bosch West

Een hechte serviceclub in de regio Den Bosch. Interesse om lid te worden? Mail naar rotarydbwest@gmail.com.