Weekgedicht #13: ‘Parlementair wanvertoon’

Het wanvertoon in het Britse Lagerhuis

houdt mij gekluisterd aan de buis.

Ieder Brexit-voorstel dat werd gedaan

werd met een onverbiddelijk nee afgedaan.

Dit parlementair wanvertoon

oogst elders enkel nog maar hoon.

Al toont John Bercow  nog zo’n pit

het blijft: “The nays have it, the nays have it”.

Alleen gisteren zijn ze omgegaan

en is een meerderheid ontstaan

voor het maken van een nieuwe wet

die Brexit zonder deal belet.

Maar een wet kan niet worden geëffectueerd

als die een sanctie geheel ontbeert.

Dus zolang het Lagerhuis alles afwijst

verlengt dit slechts de negatieve lijst

van onsuccesvolle amendementen

die May probeerde uit te venten.

Dus wordt zij weer naar het continent gestuurd

terwijl de impasse verder duurt.

Voor de zoveelste keer gaat zij om uitstel vragen.

Maar afstel zou menigeen meer behagen.

Zo niet dan vrees ik dat Boris Johnson,

die de Brexit-onderhandelingen niet aankon,

uiteindelijk met zijn nieuwe coupe

gaat staan prijken bij Downing Street 10 op de stoep.

AF

Rotary Den Bosch West

Een hechte serviceclub in de regio Den Bosch. Interesse om lid te worden? Mail naar rotarydbwest@gmail.com.