Weekgedicht #10: ‘Internationale vrouwendag’

Het fenomeen wereldvrouwendag

is iets dat van mij verdwijnen mag

wegens overbodigheid.

Of anders vanzelfsprekendheid.

De krant besteedt er aandacht aan:

Je ziet volop vrouwen in een mannenbaan.

Havep uit Goirle is een bedrijf,

daar staat vrouwenemancipatie buiten kijf.

De volledige directie is daar vrouw.

Dat zie je elders niet zo gauw.

Bij het zien van de foto dacht ik: nou,

er is er eentje niet van harte vrouw!

AF

Rotary Den Bosch West

Een hechte serviceclub in de regio Den Bosch. Interesse om lid te worden? Mail naar rotarydbwest@gmail.com.