Weekgedicht #04 ‘Plan van Trump.’

(Foto: Volkskrant)

Is Trump zijn plan “deal van de eeuw”?

Of toch een tandeloze leeuw?

De Palestijnen hebben fel gereageerd.

Maar ze zien het volgens Trump geheel verkeerd.

Israel trekt duidelijk aan het langst eind

terwijl voor Palestina Judea en Samaria verdwijnt.

Dat het plan VN-resoluties miskent,

dat geeft niet als je machtig bent.

En het alom geconstateerde Palestijns verzet

wordt onder de noemer “nepnieuws” weggezet.

Aan VN-resoluties en internationaal recht

wordt door Trump bepaald geen waarde gehecht.

Ik verwacht zelfs dat zijn volgende eis

de toekenning is van de Nobelprijs.

AF

Rotary Den Bosch West

Een hechte serviceclub in de regio Den Bosch. Interesse om lid te worden? Mail naar rotarydbwest@gmail.com.