Uitreiking Lokale Goededoelengids aan Burgemeester Jack Mikkers.

Rotaryclub ‘s-Hertogenbosch West en de Stichting Goede Doelen ‘s-Hertogenbosch lanceerden op maandag 1 juli j.l. de eerste ‘Lokale Goededoelengids ‘s-Hertogenbosch’ op een druk bezochte bijeenkomst in de Oranje Galerij in het stadhuis van ‘s-Hertogenbosch. Jan de Rond overhandigde het eerste exemplaar van de gids aan burgemeester en eerste burger Jack Mikkers. Prof. dr. René Bekkers gaf tekst en uitleg over geefgedrag in Nederland en het binnenkort te starten onderzoek naar de invloed van een lokale goede doelengids op het geefgedrag.

DTV Nieuws

In de eerste ‘Lokale Goededoelengids ’s-Hertogenbosch’ zijn 62 organisaties opgenomen uit de sectoren natuur & milieu (5), buurt & wijk (7), sociaal & maatschappelijk (23) en kunst & cultuur (27). Meer dan 1,5 miljoen keer wordt gebruik gemaakt van de diensten en activiteiten van deze organisaties. Bij deze organisaties werken 6.300 mensen (vrijwilligers en personeel).

De gids zal verspreid worden onder notarissen, banken, vermogensbeheerders, accountants, financiële adviseurs en begrafenisondernemers.

Presentatie van de gids door Jan de Rond.

Kraamkamer nieuwe initiatieven
Van de 62 opgenomen organisaties zijn er 26 hun activiteiten gestart vóór de eeuwwisseling, 10 tussen 2000 en 2010 en maar liefst 26 na 1 januari 2010. 42% van de organisaties is dus nog geen 10 jaar oud. Een opmerkelijke en verrassend teken van vernieuwing, initiatief en vitaliteit. Het gemeenschapsleven in ’s-Hertogenbosch blijkt een kraamkamer voor nieuwe initiatieven te zijn!

Media aandacht
Het Brabants Dagblad publiceerde op 2 juli een artikel met als kop: Erfenis? Denk ook eens aan het lokale goede doel!

DTV Den Bosch besteedde in haar journaal van 2 juli aandacht aan de lokale goededoelengids.

Rotary Den Bosch West

Een hechte serviceclub in de regio Den Bosch. Interesse om lid te worden? Mail naar rotarydbwest@gmail.com.