Uitnodiging lezing: ‘Ontstaan en ontwikkeling van de Democratie als staatsvorm’

‘Ontstaan en ontwikkeling van de Democratie als staatsvorm’
Lezing 12 mei, Pieter Tops, hoogleraar bestuurskunde Universiteit van Tilburg, ‘Ontstaan en ontwikkeling van de Democratie als staatsvorm’

De democratie heeft het moeilijk. Het feit dat een partij de ene keer 40 zetels kan halen, de volgende keer 10, en de keer daarna misschien weer 40, duidt op een instabiele situatie. Zijn zoveel zwevende kiezers goed voor het functioneren van het democratische systeem? Neem daarbij de ‘vlucht uit het midden’, de kloof tussen burger en politiek, het feit dat steeds minder mensen bereid zijn de gang naar de stembus te maken, de opkomst van het populisme, de uitholling van het ambt van politicus en de door de versnippering van partijen toenemende problemen om meerderheden te vormen.  Heeft daarnaast voor de groep die wél gaat stemmen, de politieke keuze iets te maken met moraal? Zo ja of zo nee, met welke waarden en welke normen als gevolg?

Democratie is ontstaan in het oude Griekenland. Hoe heeft het systeem zich zo breed kunnen verspreiden? Welke voorwaarden moeten daarvoor vervuld zijn? De tirannie van de (numerieke) meerderheid. Rol van de minderheid. Invloed van de publieke opinie. Waarom werkte de parlementaire democratie tot de jaren 50 van de 20e eeuw nog redelijk goed? Welke ontwikkelingen hebben de werking van de democratie daarna beïnvloed?

De lezingen worden opgeluisterd met een muzikaal intermezzo.

Aanmelden: U kunt zich aanmelden voor de bijeenkomsten via info@andersindekerk.nl. De entree bedraagt 10 euro en is inclusief consumpties.

Rotary Den Bosch West

Een hechte serviceclub in de regio Den Bosch. Interesse om lid te worden? Mail naar rotarydbwest@gmail.com.