Stichting Kenya Care

Stichting Kenya Care is opgericht in maart 2008. Collega rotarian Thea Thijssen is als voorzitter van de stichting al jaren actief. Tijdens een vrijwilligersproject in Mtwapa is bij de oprichtsters, Desiré Roes en Ietje van Hintum, het idee ontstaan om alleenstaande HIV positieve moeders te ondersteunen in het opbouwen van een volwaardig bestaan.

Achter de gulle lach en de vriendelijkheid van deze vrouwen gaat een onvoorstelbare ellende schuil. Ze hebben geen inkomen, hun man heeft hen verlaten of is overleden aan AIDS, ze zijn verstoten door omgeving en familie. Er is wel medische zorg maar er zijn er voor deze vrouwen geen mogelijkheden voor het verwerven van hun eigen inkomen, waarmee zij o.a. hun gezondheid door goede voeding kunnen verbeteren en de kinderen naar school kunnen laten gaan.

Doelstelling

Stichting Kenya Care stimuleert en ontwikkelt gerichte projecten in Kenya op lokaal niveau. De accenten worden gelegd op het uitvoeren van projecten, die HIV positieve alleenstaande moeders en hun kinderen ten goede komen. De projecten zijn doelmatig en praktisch gericht op het verbeteren van huisvesting, gezondheidszorg en (leef)milieu in persoonlijke gezinssituaties.

Doelgroep

HIV positief (geteste) vrouwen, alleenstaand, met schoolgaande kinderen, zonder eigendom, zonder baan of inkomen, die onder de armoedegrens leven. Bij de selectie van de deelnemers geldt als criterium dat de vrouwen ten minste een levensverwachting hebben van 3 tot 4 jaar.

Werkgebied

De Stichting Kenya Care verricht haar werk in de regio Mtwapa, ongeveer 15 kilometer ten noorden van Mombasa aan de oostkust van Kenya. In deze streek komt erg veel HIV/aids voor.

Rotary Den Bosch West

Een hechte serviceclub in de regio Den Bosch. Interesse om lid te worden? Mail naar rotarydbwest@gmail.com.