Sinterklaasgedicht 2015

Het jaarlijkse Sinterklaas gedicht door Guido en Anne geeft een mooi overzicht van 2015!

 

Guido

Het is zover, wij staan weer klaar

voor ‘t bespreken van dit Rotaryjaar.

Nog net voor Sint cadeautjes geeft

bespreken we wat zoal leeft:

In binnen- en in buitenland,

pakken wij thema’s bij de hand!

Anne zal zich op Holland concentreren

gebeurtenissen te memoreren

en deze al mijmerend bovendien

van puntig commentaar voorzien.

Om ook ‘international’ te belijden

zal ik mij aan de Belgen wijden.

Want van de RC aan de Schelde

valt er veel interessants te melden:

Cultuur, maatschappelijk verkeer,

ook dit jaar zijn er die thema’s weer.

Zij kunnen charitas creëren,

daar kunnen wij nog wat van leren!

Al is hun club helaas maar klein,

als Serviceclub mogen zij er zijn.

 

Dat hoeft geen verwondering te wekken

want internationaal kwamen zij aan hun trekken.

Zo was er in 1927 de conventie

in Oostende, waarop de intentie

van Rotary werd vastgelegd

en het aantal ‘objectives’ werd beslecht:

Clubzaken om vriendschap te cultiveren

en vorming van leden te organiseren.

Beroepszaken om Rotary-idealen

in ieders beroep naar voor te halen.

Dienst aan de gemeenschap: Communityservice

aan hem die minder rijk bedeeld is.

Dat alles tenslotte wereldwijd

voor vrede en saamhorigheid

en tegen honger, ziekte en gebrek

Nog steeds zijn die doelen zeer in trek.

Samengevat in de 3 H’s:

Health, Humanity en Hunger de baas.

 

Hoog tijd nu om Anne het woord te geven

over wat er in Nederland viel te beleven.

Want, willen we hier wel betogen:

dit Rotaryjaar is omgevlogen!

 

Anne

De Sint zag dat we in clubverband

in een nieuwe fase zijn beland.

De collecte in de Kersttuinsfeer,

toonde behalve de shelter-box nog meer

hoe onze club aan fellowship wint

als ze aan een dergelijk project begint.

Verder was ook de Hertogdag

een project dat er wezen mag.

De leden kwamen traag op gang

en de commissie was nog even bang

dat het uiteindelijk niet door zou gaan.

Maar Sint trof toch veel leden aan.

Het golfen ging ze redelijk af.

Het klootschieten leek soms meer een straf.

En er belandde zelf een kloot

ontraceerbaar in een sloot.

Het mooie weer is vooraf niet inschatbaar,

maar het initiatief wel voor herhaling vatbaar.

Ook de opbrengst voor de voedselbank

verdient ons aller grote dank.

Sint vond ook bijzonder mooi

de samenwerking met Ruud van Nistelrooy.

Nou ja, zijn Academy dan,

die ontwikkelde een heel leuk plan.

De kindjes mochten bij Kathinka kleien;

hun creativiteit kon bij haar gedijen.

Leuke kopjes ontstaan er dan

en de begeleiders leren er ook wat van.

Kathinka heeft de kinderen een groot plezier gedaan.

Ze gaf blijk haar vak goed te verstaan.

Ze kon het lesgeven ook goed aan

en kwam bij Sint nog hoger in ’t vaandel te staan.

Oss-Maasland had een lumineus idee.

Ook hier werkte men voor Ruud zijn Academy mee.

Zij gaan de mensen met een kookboek bestoken.

Dat boek heet dan “Brabanders koken”.

Recepten van chef koks en Ossenaren

moeten geld voor het goede doel vergaren.

Een leuk geschenk voor de feestdagen is het.

Het meest intrigeert toch de kroket van Ted.

 

Guido

Wat we in Holland ook ontberen:

Hoe Belgen de heiligen vereren.

Zo is daar Apolina, een vrome vrouw,

die patrones der tandartsen worden zou.

“Hoe kan dat dan?” zo zult u vragen:

haar tanden uit haar mond geslagen!

Geen tandarts meer nodig uiteraard

(die verhalen zijn niet bepaald fijn besnaard).

Maar mij lijkt het dan veel eerder fijn

om patrones der prothesemakers te zijn!

 

Ook de vrome Zyta kwam ter sprake,

die men kennlijk tot Heilige wil maken.

Zij was ooit koningin der Hongaren

en wist zich veel aanzien te vergaren.

Verbazend hoe dat in Antwerpen leeft,

ik geloof niet dat Oeteldonk zoiets heeft.

 

Alhoewel – ik moet mij corrigeren

want over Den Bosch valt nog wat te leren:

Wie men óók heilig wil verklaren

is een zuster van de vrome Klaren,

Margheretha van Valckenisse geheten

die ooit in Oirschot heeft gezeten.

Zij werd ooit in Den Bosch geboren

Raar dat ik dit via België moest horen!

Na haar dood zou haar lichaam niet verteren

maar heilzame olie produceren.

Haar zalige staat wordt toegelicht:

zij heeft de Karmel in Oirschot ooit gesticht.

Voldoende reden kennelijk is-ter

voor ‘t heilig verklaren van deze zuster.

 

Anne

Bedrijf je in Venray mantelzorg

dan staat de Rotaryclub daar borg

dat je in een plaatselijk restaurant

aan een feestelijke brunch belandt.

Ook het Steunpunt Mantelzorgers draagt een steentje bij.

Nu al voor het tiende jaar op rij.

Door bezuinigingen van overheidswege

zit men alom om vrijwilligers zeer verlegen.

De 150 die er in Venray zijn

vonden de lunch en aandacht heel erg fijn.

En wat voor Sint ook heel zwaar weegt

ze krijgen hier nooit de mantel uitgeveegd!

 

Aan Tilburg Fashion doen ze mee,

de leerlingen van het ROC.

De vier Rotaryclubs uit de textielstad,

hebben er een groot aandeel in gehad.

De clubs verzorgden promotie en sponsoring.

Daardoor kon deze  mooie happening

in 2015 weer een podium tonen

en de inzet van de leerlingen belonen.

De Koepelhal biedt plaats aan dit evenement,

dat in het zuiden zijn weerga niet kent.

 

U kent allen de term Social Media

Gorinchem en Sliedrecht doen dat –net iets anders – na.

Social Bingo wordt het dan genoemd

en het evenement wordt luid geroemd.

Het wordt aan senioren aangeboden

met een “altijd prijs-methode”.

De prijs is dan een activiteit.

Die kost de Rotarian slechts wat tijd.

Bijvoorbeeld een museumbezoek

ging er in als zoete koek.

Maar ook voor een tochtje in een boot

was de animo bijzonder groot.

Voor Sint natuurlijk gesneden koek

bij haar jaarlijkse Nederland-bezoek.

 

Ook Rotarian Paul van Vliet,

nee, de cabaretier is dat niet,

heeft het in het januariblad,

over zijn werkzaamheden gehad.

De restauratie van Kasteel De Haar

heeft hij inmiddels voor elkaar.

Als architect droeg hij eindverantwoordelijkheid.

De restauratie vergde heel wat tijd.

Hij werkte eraan sinds de negentiger jaren

en wist de oude sfeer te bewaren.

Met alle respect voor de historie

pronkt het kasteel nu weer in volle glorie.

Het duurde lang en het kostte veel,

maar het werd zo wel een droomkasteel.

 

In Oosterwolde wil men middelbare scholieren leren

hoe ze moeten reanimeren.

Daarvoor dient goede apparatuur,

maar die is behoorlijk duur.

Het schoolbestuur slaakte een hartenkreet

waar RC Oosterwolde iets mee deed.

Het tweejaarlijkse diner à la Hart

bezorgde de school een vliegende start.

Als je met hart en ziel iets doet

komt het dus meestal echt wel goed.

Hetzelfde plan leefde in Maastricht.

Daar gaf men het project een ander gezicht.

Op het Plein 1992 gingen scholieren jammen.

Het geluid viel niet te overstemmen.

Zes minuten lang lieten honderden scholieren

op het ritme van het hart volop de teugels vieren.

De RC Maastricht legde hier wel eer mee in;

voor reanimatie-onderwijs een luisterrijk begin!

Ook het benefietconcert “Muziek uit het hart”

was voor de Rotary Maastricht een klasse apart.

€ 33.000 voor onderzoek hart en vaten.

Dat moet toch haast wel baten.

 

 

Guido

Dan nieuws uit het plaatselijk Gazet

Sint heeft het op een rij gezet:

De Antwerpse kaai word geheel herzien,

er komen 2 parkings bovendien.

”Uitbaters mogen er goesting doen”

da’s weer zo’n mooi Antwerps bargoen.

 

Als plaatselijk nieuws valt ook te melden:

Er ligt een spoortunnel onder de Schelde.

Het aardige – dat vindt -Sint schoon’-

hij is genoemd naar Antigoon,

het spook uit de strips van Vandersteen

Mooi dat men zo waardering heeft beleên!

Die verering valt hieruit te proeven,

Dat de boormachines die de tunnel groeven

genoemd zijn  naar Schannuleke en Suske uit die strip.

Zo’n naam voor machines vindt Sint hip!

 

Anne

In maart begint de Rotarian aan de strijd

tegen de laaggeletterdheid.

Onze overheid gaat steeds meer digitaal

maar voor velen is dat allemaal

echt compleet te hoog gegrepen,

omdat ze hooguit kunnen lezen in lettergrepen.

Tussen de 16 en 65 jaar

zijn dat er 1,3 miljoen bij elkaar.

En prinses Laurentien ten spijt

wordt het nog een hele strijd

om een eind te maken aan dit probleem

waarin ik als Sint graag stelling neem.

Sint zal zich met u gaan begeven

naar de projectgroep “Taal voor het leven”.

Met partnerorganisaties bereikt men een akkoord

en dan worden laaggeletterden opgespoord.

Een cursus wordt aangeboden in hun eigen omgeving

en die zorgt voor een actievere rol in de samenleving.

Ruim 80 Rotaryclubs hebben al iets gedaan

en zijn actief de strijd aangegaan.

We weten het immers allemaal

taal is doodgewoon basaal.

Het raakt alle domeinen van het leven

maar dat is nog lang niet iedereen gegeven.

Misschien ook voor onze club een idee:

doen wij voortaan ook als taalcoach mee!

Meer informatie vindt u snel

op www.lezenenschrijven.nl

ook www.oogvoorlezen.nl

of www.helpmetlezen.nl

of anders www.samenvoortaal.nl

 

Nog altijd is het 1 op 7;

kinderen, die zich naar school begeven

zonder goed te hebben ontbeten.

RC Middelburg is hen niet vergeten.

De leden vonden daar een uitkomst

in “Gezondere start, gezondere toekomst”.

Samen met leveranciers en de scholen

hebben zij de show gestolen.

Eerst op school gezond ontbijt

en vervolgens uitgebreid de tijd

voor bezoek aan de kaasboerderij,

de slager en de bakkerij.

Daarna workshops over gezond voedsel bereiden.

Een enorm succes dat men nu uit wil breiden

tot een vorm van regionale opvoeding

in een educatief programma over gezonde voeding.

 

Guido

Helaas blijft het ledental van Schelde wat gering:

Slechts 7 ter vergadering

heeft tot een laagterecord moeten leiden,

ach het viel niet te vermijden!

Ze hebben het met elkaar goed naar de zin

en houden daar de moed erin.

Hun daden zijn groot al is hun aantal klein

chapeau om zo actief te zijn!

 

Nu het woord ‘actief’ hier is gevallen:

we gingen fietsen met z’n allen

Sommigen van u zullen het weten,

zij hebben in ‘t peloton gezeten.

Door het mooie landschap bij Brasschaat

waar veel moois te pronken staat,

zoals de ‘huizen van plaisantie’

voor de adel, op vakantie.

Als chauvinist wil ik er wel op wijzen

dat men niet zo ver hoeft te reizen:

ook in Brabant vindt men er:

Berlicum, Middelrode, da’s toch niet ver!

Zo komen we terug in Brabants dreven.

Anne weet wat daar valt te beleven

 

Anne

Ook Nederland doet aan Highland Games.

U dacht dat is iets Schots inheems,

maar al voor de tiende keer

ging men in Velserbeek te keer.

Eeuwige roem, onvergetelijk plezier,

de spierpijn deert je dan geen zier.

De teams die worden uitgedaagd,

waarbij men Schotse rokken draagt.

Ook de mannen laten zo hun benen zien

en nog iets anders ook, misschien?

 

Houdt u ook zo van het groen?

Is het voor u ook altijd tuinseizoen?

Voelt u zich met tuinieren zeer verwant?

De Fellowship of Gardening in Nederland

is dan vast een kolfje naar uw hand.

Daar houdt men zeer van tuin en plant.

Het vierde lustrum werd dit jaar gevierd.

De bijeenkomsten worden opgesierd

met badges, verplicht zelfgemaakt.

Wie dan de creatiefste maakt,

die krijgt de Tuinhoed opgezet.

volgens de foto leidt dat tot dolle pret.

Hun motto luidt –zet u schrap -:

“Tuinen en tuinieren als bron van vriendschap”.

 

Ook Rotarian is Aty Luitze.

Nederlandse en geen Duitse.

Van beroep hoofdredacteur,

bij wie ik veranderingszin bespeur.

Ariadne at Home onderging een transformatie,

klaar voor de volgende generatie.

In deze tijd van ontlezing en internet

hield haar omzet geen gelijke tred,

maar verkocht zij ruim 5000 exemplaren meer.

Daarmee is zij heel druk in de weer.

Ze doet new generations bij RC Soestdijk.

Die club is daardoor 4 nieuwe leden rijk.

 

In 1993 opgericht

toonde DGFR ook dit jaar zijn gezicht.

De Dutch Golfing Fellowship

had 4 toernooien in de knip.

Ruim 200 leden zitten daarbij

en in 2016 zijn ze extra blij,

want dan is Nederland de gastheer

voor het wereldkampioenschap, een grote eer.

 

Guido

Steevast in de maandbrief is te lezen

wat voor lekkers er mocht wezen

bij de lunches of diners,

waarbij ik tussen de regels lees

dat men graag blijft delibereren

om ook taalkundig wat te leren.

Over sliptong: is ‘tmet ‘b’ of ‘p’?

Ik val u daar niet lastig mee.

We hebben – zo zullen velen weten –

driemaal samen aan de dis gezeten:

na de fietstocht, als verwacht,

en natuurlijk bij de bestuursoverdracht,

daar ‘machtswisseling’ genoemd.

Ik heb reeds hun prachtige taal geroemd.

Ruurd wist daarbij de club te gedenken

door hun een bijdrage te schenken.

Voor een weeshuis dat zij schragen

werd er door ons bijgedragen.

 

De derde keer dat wij samen aten

was, toen we bij ‘t wilddiner aanzaten.

Sint zelf mocht er ook bij zijn,

de sfeer was weer bijzonder fijn,

evenals de keuken, mag u weten.

Altijd plezant om België te eten!

 

Anne

Leven in vrijheid was het thema in mei

en de artikelen pasten daarbij.

1939, voor een installatie een lastig jaar,

maar RC Middelburg kreeg het toch voor elkaar

De bezetter decreteerde een samenkomstverbod.

Middelburg bleef echter buiten schot.

Door de club in “kaartclubs” op te delen

kon men dit verbod omspelen.

Na de oorlog sloeg de zuivering toe,

maar helaas leidde dit ertoe

dat het ledenaantal niet meer toereikend was

en daardoor kwam de charteruitreiking pas

eind november 1946 aan bod.

Het liep in het begin ook niet erg vlot.

Bij de bijeenkomsten in het café

nam men toen nog de eigen boterhammen mee.

 

Westerbork kent ook een Nationaal Monument,

zoals u dat van Vught ook kent.

RC Barchem doet aan een drieluik mee,

met Amnesty en de basisscholen als andere twee.

Alle leerlingen van groep 8 worden geïnformeerd,

waarna de bibliotheek met een bezoek wordt vereerd.

Daar is een tentoonstelling ingericht,

die geeft het verblijf in Westerbork een gezicht.

Tot slot wordt  kamp Westerbork zelf bezocht.

Voor de jeugd een macabere ontdekkingstocht.

Het kamp kende 107.000 gedeporteerden,

waarvan er 102.000 nooit terugkeerden.

Jaarlijks vijf maal 250 kinderen per keer,

zijn onder de indruk telkens weer.

Zelfs de grootste praatjesmaker staakt hier even.

De geschiedenis komt hier echt tot leven.

Hopelijk komt het in hun levenstijd

nooit meer tot zo’n oorlogsstrijd.

Ook van het kamp in Amersfoort

heeft u vast wel eens gehoord.

In de tijd van wederopbouw

vergat men dit kamp het liefst maar gauw.

Zo werd het kamp op den duur

overwoekerd door de natuur.

Pas in de loop der tachtiger jaren

besloot men de herinnering te bewaren.

Nu is het een discussie- en bezinningsplek

en vond het schuilplaatsverlenersmonument daar zijn plek.

 

Guido

Ook polio werd weer uitgelicht:

er was nu werkelijk gunstig bericht

dat polio vanaf heden

in 3 jaar helemaal is bestreden.

Waarachtig een meesterlijk resultaat

waarbij Rotary haar ‘mensje’ staat.

De oplossing is wel een dure,

de kosten zijn geen sinecure

want wil men het überhaupt proberen

dient men 5 en half miljard dollar te spenderen!

En met de huidige dollarkoers

is dat nog een hele ‘toers’.

 

Anne

Wat onze Harry doet in Afrika

doet opticien Robert Bos hem na.

Hij reisde naar Conakry in Guinee

en nam heel veel goede brillen mee.

Met monturen uit een vorig seizoen

kunnen ze daar nog heel veel doen.

Voor degenen die amper een hand zien voor hun ogen

heet dit project terecht dus: “Zienderogen”.

Ook het projectplan Focus on Vision,

werkt geweldig in the long run.

RC Oss hanteert daarbij een verstelbare bril

en die maakt voor slechtzienden een wereld van verschil.

Voor de Osse Pieter van de Poel

is dat uiteindelijk ook het doel.

Hij legt er zijn ziel en zaligheid in

en toont zo zijn gemeenschapszin.

 

De actie “Samen voor de Voedselbank”

oogstte veel voedsel en veel dank.

Bij 37 vestigingen van de Hoogvliet

-in het zuiden kennen we die nog niet –

konden de mensen extra producten kopen

en afgeven aan vrijwilligers die daar lopen.

Zo werden Nieuwjaarspakketten  samengesteld,

ruim 4000 welgeteld.

 

 

Een complexe bergingsoperatie

op een waterrijke locatie:

de berging van de Costa Concordia

doen weinigen Jan Walhout na.

Deze Rotarian uit Walcheren in Zeeland

is daarvoor op Isola del Giglio beland.

Het broekie van destijds 25 jaar,

verbleef zo’n 2,5 jaar aldaar.

Zijn bedrijf ontwierp het ballast control systeem,

want de berging was een groot probleem.

Het wrak moest roteren en gaan drijven,

omdat het een geheel moest blijven.

Stalen tanks en dertig caissons,

voorkwamen daar een grote plons.

Juli 2014 was het moment dan daar,

schip weggesleept, de klus was klaar.

En onze waterbouwkundig ingenieur

geeft nu zijn eigen club weer kleur.

Zo’n langdurig project over de grens,

beschrijft hij –terecht –als immens.

Misschien had hij in Alphen a/d Rijn

er als deskundige bij moeten zijn.

Anderzijds de beelden van die omvallende kraan

zijn wel de hele wereld over gegaan.

En zo komt ons kleine kikkerland

nog eens op TV en in de krant.

 

Abdullah Alawadi is rotarian in Thailand.

Daar is hij in het jaar 2006 beland.

Hij vluchtte met gezin uit het verscheurde Jemen.

Hij had in zijn vaderland politiek grote problemen.

Maar hij kan zijn land natuurlijk niet vergeten.

Miljoenen leven daar zonder water, stroom en eten.

Vrede is een droom daar in het Midden-Oosten.

Er is ook niet veel meer om mensen mee te troosten.

Abdullah zelf houdt focus op het goede in de mensheid.

Hij heeft een Rotaryproject dan ook met hart en ziel geleid.

“New Life after Tsunami” is inmiddels afgerond,

En hij stortte zich in een nieuw Rotary-project, terstond.

 

Ook www.waterdoel.nl

trekt jaarlijks aan de bel.

Rondom Wereld Waterdag

gaat RC Bergh aan de slag.

Ruim 150 leerlingen van twee lokale scholen

liepen zich die dag dan ook kapotte zolen

voor water en sanitatie in Afrika.

En velen deden hen dat na.

In totaal liepen er 34.000 mee.

Dat is beter dan hangen voor de TV.

 

RC Son heeft laatst bezoek gehad

van een Rotarian uit het Antilliaanse Willemstad.

In de Duck-race, die Son had georganiseerd,

was die bezoeker zeer geïnteresseerd.

Deze eenden-race is vanzelf een blijver

met een voorzitter genaamd Erik de Vijver.

 

In augustus verscheen de Rotarian

met een interview op een hoger plan.

31 portretten sierden toen het voorblad.

Allemaal kersverse voorzitters zijn dat.

Daarvan zijn er liefst 16 vrouw,

zo nam de Sint in ogenschouw.

Als uitschieter de RC Delft Vermeer.

De voorzitter is daar wel een heer

Salah al Haidari luidt zijn naam

en hij oogt uiterst bekwaam.

Den Bosch-west is nog niet zo ver;

de allochtonen ontbreken er.

 

 

Het Rotary magazine van oktober,

was dit jaar bepaald niet sober.

Er werd zelfs een wereldrecord vermeld.

Van 63.337 boeken welgeteld

werd een piramide opgebouwd.

Een boekhandel was 125 jaar oud.

De eigenaar van dat Luxemburgs bedrijf

-en het is echt niet zo dat ik overdrijf-

stapelde de boeken tot 4,5 meter.

En niemand deed dat eerder beter.

Met vermelding in het Guiness Book of Records als resultaat

en 10 cent per boek dat naar de bestrijding van kindermishandeling gaat.

 

Wat de Sint ook heel erg aansprak,

was de 10 maal nieuwe aanpak

die zij in het oktober-nummer aantrof.

Die aanpak verdient echt alle lof.

De Rotaryclub Aalten-Wisch,

in Gelderland, als ik me niet vergis,

doet ieder jaar een cabaret.

De clubleden zijn stupéfait,

want er worden grenzen daar verlegd

en er wordt  gelachen om wat daar wordt gezegd.

 

Guido

Waar Antwerpen nog onbekommerd van geniet

zijn witte klaas en zwarte piet.

Geen protestacties of andere kleur:

een feestje dus zonder gezeur.

Misschien zijn Belgen niet wereldwijs

maar Sint stelt die eenvoud wel op prijs!

 

Anne

De nadruk in oktober ligt op fun,

want fun levert een flinke run

op de aanwas van nieuwe leden;

een antwoord op onze gebeden!

Op de Pets riep Paul Gelders in het voorjaar

– Benelux Rotarycoördinator – tot de menigte daar,

dat de wekelijkse bijeenkomst ontspannen moet zijn.

Uiteraard vindt ook de Sint dat fijn.

Hij zei: “Plezier is meer dan bijvangst”

Conform onze gouverneur bij haar ontvangst.

Ook haar voorwoord in de Rotarian

getuigt met  “Fun with a purpose” daarvan.

Een oproep tot minder serieusheid

kon zij in dat nummer heus kwijt.

Ze wil in de brouwerij meer leven.

Dat vindt Sint op haar lijf geschreven.

 

De maandbrief van de gouverneur

biedt het Rotaryleven fleur en kleur.

Zo werd bij een groot evenement

de functie van de gouverneur bekend.

Een burgemeester zei toen: “Wat nou?

Bent u gouverneur en vrouw?

En ik al die tijd maar denken

dat ze die bij de Rotary slechts hadden om koffie te schenken”

 

Ook een ander dubieus compliment

werd door de maandbrief ons bekend.

Een lid van Heerlen zei onverdroten,

dat hij van haar verhaal zo had genoten.

Maar het voornaamste was –dat zal u ook bevallen-:

hij was na de maaltijd niet in slaap gevallen.

 

In Zaltbommel doet Jan Buylinckx het verslag.

Dat leidde bij het gouverneursbezoek onlangs tot veel gelach,

toen Marion hem vroeg: ”Ga ik niet te snel?”

Na uitleg uit de zaal begreep ook zij het wel.

Jan had het verslag tevoren reeds gemaakt;

een gouverneursbezoek had hij al zo vaak meegemaakt!

Maar zelfs voor een futuroloog als hij

Zat er dit jaar heel wat anders bij.

 

Het gedeelde weekbericht

wordt in oktober ook belicht.

Ons eigen huishoudelijk reglement,

werd nu Rotary-breed bekend.

Minimaal eens per jaar een verslag

is wat u verwachten mag.

In binnen- en buitenlandse periodieken

zoekt de reader naar de pieken

geschikt voor dat jaarlijkse verslag.

Waar ze verder ook uit kiezen mag,

zijn de weekberichten van de clubs uit de buurt.

Maar helaas, die worden niet meer opgestuurd.

Dus die informatiebron is opgedroogd.

Maar door de Sint wordt wel beoogd,

in de loop van het volgend jaar,

die weer te verzamelen voor haar.

Misschien krijgt het bestuur dat voor elkaar,

al zijn het er dan maar een paar!

Zo werd de functie van de reader

nu wel duidelijk voor eenieder.

Sint hoeft dat niet meer uit te leggen.

Zij zal er verder niets van zeggen.

 

RC Kerkrade ontwikkelde “look2speak”.

Die app is werkelijk uniek.

Voor de vluchteling en de hulpverlener

een onvervalste dienstverlener.

Het helpt bij de broodnodige communicatie

in de hulpverleningsrelatie.

Gebouwd met begrijpelijke iconen

zal deze app de moeite lonen

bij het opbouwen van een woordenschat.

En juist Rotarians bekoorde dat.

 

 

 

Guido

Ook mocht er cultureel een bijdrage zijn

voor het museum van Plantlijn,

zodat men daar een fonds kon creëren

om een waardevol boek te restaureren.

 

Wat ik u ook niet wil onthouden:

de Olympische Spelen in Antwerpen gehouden.

Voor het eerst zou het daar wezen

dat de Olympische Vlag er werd gehesen.

Men heeft daarna wel pech gehad

want na afloop werd die vlag gejat.

De atleet die dat had gedaan

kreeg wroeging op ‘t eind van zijn bestaan

en heeft in ‘t 103de jaar van zijn leven

De vlag aan Antwerpen terug gegeven,

alwaar hij, zo werd er vermeld,

achter glas veilig wordt tentoongesteld.

 

Anne

ADVERTENTIES

Advertenties blijven in de gratie

als jaarlijkse bron van inspiratie.

Alhoewel ze in het Magazine annonces heten

zijn advertenties gemakkelijker voor poëten.

Wat rijmt er immers op annonce?

Als bridgester kent Sint slechts renonce.

Dus blijft Sint over advertenties spreken

en worden ze steeds weer goed bekeken.

 

Zo valt op het prachtige Schiermonnikoog

op de Badweg een villa in het oog.

Gelegen op een uitgelezen plek

is dit voor vakanties een unieke stek.

Bij elke slaapkamer een eigen badkamer

maakt de villa nog voornamer.

En dat op 600 meter van het strand.

toch weet u niet precies waar u belandt,

omdat de advertentie niet vertelt

hoeveel slaapkamers de villa telt.

 

Op een heel ander terrein

vindt een Rotarian het fijn

zich parttime freelance in te zetten.

Hij maakt hierbij korte metten

met het achterhaald idee:

een pensionado telt niet meer mee.

Hij is betrouwbaar en vitaal.

Management en organisatie kent hij allemaal.

 

Een zolderetage staat in Rotterdam te huur.

Er staat alleen niet bij hoe duur.

Wel een startersplek van 50 vierkante meter.

Als student tref je het amper beter.

De locatie bij het centrum is uniek.

Dat klinkt in de oren als muziek.

De toevoeging: monument, vraagt om betrouwbaarheid

klinkt voor de Sint als een rariteit.

 

Blijkbaar wordt van een Rotarian verwacht

dat de vakantie wordt doorgebracht

in de nabijheid van een golfbaan.

Daar blijkt het vakantiehuis-aanbod te staan.

Ook huren van een Rotarian blijkt een pre.

Zelfs een Past Rotarian doet als huurbaas mee.

 

De Rotary heeft blijkbaar veel aantrekkingskracht.

Er is namelijk weer een weduwe, die smacht

haar leven met een Rotarian te delen.

Waarschijnlijk wil ze op zeker spelen.

Natuurlijk moet hij behalve Rotarian ook ongebonden zijn.

Dus de website Second Love zal door haar te licht bevonden zijn.

 

Guido

Wat ik ook eens wil belichten

is de kraam die de Belgen stichten.

Ieder levert materiaal:

tapijt, isolatie en metaal.

Dat levert dan een mooie winkel

en het nodige kasgerinkel.

Zo levert een paar dagen nering doen

voor ieder doel  de nodige poen.

 

Zo’n goed doel zijn de Kerstpakketten

die ze jaarlijks klaar gaan zetten

om daarmee armen te bedenken

en licht in duisternis te schenken.

Mooi dat men dat al jaren doet,

zo samenwerken doet Sint goed!

 

Ook werd er steun aan Shangrila Home gegeven.

Zo krijgen wezen daar een beter leven.

Een feit wil ik u niet onthouden:

hoe men daar vroomheid weet te houden:

bij de biecht  – ja, die bestaat daar nog!-

zo plat te praten dat men toch

alle zonden biecht die men heeft begaan

zonder dat de biechtvader het kan verstaan!

Zo valt er maar weer eens te lezen

hoe in blijheid katholiek te wezen.

 

Anne

Afsluiting

2005, dat was het eerste jaar,

– Barry zat toen met de handen in het haar –

dat Sint, toen als reader net begonnen,

een optreden in dichtvorm had verzonnen.

Alleen in het jaar 2008

heeft zij de Deventer moordzaak gebracht.

Haar computer was toen kapot gegaan,

dus kon ze niet aan het dichten slaan.

 

Wel was het dit jaar heel erg zwaar:

ze kreeg het bijna niet voor elkaar.

Van het scherm lezen is echt niet fijn:

de lettertjes zijn veel te klein

voor de oude ogen van de Sint.

die letterlijk de strijd aanbindt

met de scherm-editie van ons blad.

Werkelijk een hele klus is dat.

Misschien is dit wel het laatste jaar

dacht  Sint voor uw dichtend readerpaar.

Maar Thea heeft dit aangevoeld

en Sint, van harte goed bedoeld,

voorzien van papieren exemplaren

met de belofte ze in de toekomst te bewaren.

Dan hoeft de Sint niet naar het scherm te staren

en zullen Sint en de club daar wel bij varen.

Dus wat ik u met de gouverneur zeer gun

is ook het komend jaar veel fun.

Dan gaat het met deze club wel goed

tot Sint u volgend jaar weer ontmoet!

 

 

 

 

Rotary Den Bosch West

Een hechte serviceclub in de regio Den Bosch. Interesse om lid te worden? Mail naar rotarydbwest@gmail.com.