Quiet: vertellen, verzachten en versterken

Half oktober is de 3de uitgaven van Quiet 500 gepresenteerd in ’s-Hertogenbosch. Nan van Schendel, directeur Huis73, nam de nieuwe derde uitgave in ontvangst. Jan de Rond mocht namens onze club en Stichting Goede Doelen ‘s-Hertogenbosch de nieuwe Quiet 500 in ontvangst nemen en sprak zijn waardering uit voor het werk van Quiet Den Bosch.

Uittredend voorzitter Jan de Rond ontvangt Quiet 500 Magazine

Quiet Den Bosch probeert de armoede van huishoudens in ’s-Hertogenbosch te verminderen door gebruik te maken van de drie V’s: vertellen, verzachten en vertellen. De members (leden) van Quiet bestaan uit huishoudens.

Vertellen: hoe het is om tegen de stroom in te roeien en uiteindelijk -de schaamte voorbij- je verhaal te vertellen.
Verzachten: sponsoren leveren een kleine inspanning, dienst of product. Denk aan fietsreparatie, kaartjes voor een evenement. Ook een beurt bij de kapper of een kinderfeestje horen tot de mogelijkheden.
Versterken: bij mensen in armoede dreigt sociaal isolement. Door bijeenkomsten en vrijwilligerswerk wordt isolement verminderd. Deze ervaringen helpen bij vervolgstappen zoals probleemaanpak, scholing en coaching naar (hopelijk) betaald werk.

Het duurt gemiddeld zo’n 5 jaar, voordat iemand durft aan te geven dat hij/zij in de armoede is beland.

Bij Quiet Den Bosch staan 800 huishoudens ingeschreven. Het vermoeden bestaat dat in ‘s-Hertogenbosch maar liefst 9000 van de circa 70.000 huishoudens te maken hebben met armoede.

Quiet Den Bosch werkt samen met de Voedselbank, er is administratieve ondersteuning, een bel-team, een inschrijfteam en een communicatieteam. Quiet Den Bosch heeft 3 betaalde medewerkers (2fte’s), 30 vrijwilligers en 300 sponsoren.

Foto boven:
Onderschrift: (vlnr) Tessa van Berkel en Nan van Schendel presenteren nieuwe Quiet 500
Foto: Jan de Rond

Rotary Den Bosch West

Een hechte serviceclub in de regio Den Bosch. Interesse om lid te worden? Mail naar rotarydbwest@gmail.com.