Oprichting Stichting Goede Doelen ‘s-Hertogenbosch

Een feestelijk moment. De oprichting van de ‘stichting Goede Doelen ‘s-Hertogenbosch’ is een feit. De stichting heeft als doel te komen tot de eerste Lokale Goededoelengids ‘s-Hertogenbosch in de 2e helft van juni 2019.

Nadat  in december 2017 bestuur en leden van Rotaryclub ’s-Hertogenbosch West club groen licht gaven om het idee van Jan de Rond voor de ‘Bossche Gouden Eeuw van Filantropie’ en een goede doelengids voor ’s-Hertogenbosch uit te gaan voeren is in januari een commissie Filantropie van 7 personen gevormd.

In het eerste half jaar van 2018 is het project uitgewerkt, heeft prof. dr. René Bekkers van de Vrije Universiteit Amsterdam een inleiding verzorgd en zijn de eerste contacten gelegd met samenwerkingspartners.

In het tweede half jaar van 2018 is prof. dr. Lucas Meijs van RSM Erasmus Universiteit om advies gevraagd en is samenwerking aangegaan met Avans Hogeschool.  Op het extern 50 jarig jubileumfeest van Rotaryclub ’s-Hertogenboch West is het project openbaar gemaakt waarna artikelen in de lokale en regionale media verschenen om organisaties te informeren over het project. In samenwerking met Mooi zo Goed zo zijn 525 organisaties aangeschreven over het plan een lokale goededoelengids te realiseren. Na een inschrijvingsperiode van één maand hebben zich 113 organisaties gemeld voor een plaats in de gids.

Op 28 maart is de ‘Stichting Goede Doelen ’s-Hertogenbosch’ opgericht. Deze stichting zal de ‘Lokale Goededoelengids ’s-Hertogenbosch’ gaan realiseren en in de komende decennia onderhouden en actualiseren.

Naar verwachting zal de gids in de 2de helft van juni 2019 gepresenteerd worden in aanwezigheid van vertegenwoordigers van in de gids opgenomen organisaties, samenwerkingspartners en anderen.

Kartrekkers namens onze Rotary club zijn Jan de Rond, Ruurd Verdam, Anne-Mart Agerbeek, Annemarie van Eeten en Emiel Felix.

Rotary Den Bosch West

Een hechte serviceclub in de regio Den Bosch. Interesse om lid te worden? Mail naar rotarydbwest@gmail.com.