Ontmoeten maakt verschil

Wij werden door de voorzitter van de Turkse gemeenschap ontvangen met een imposante maaltijd, zonder alcoholische toegift uiteraard. Onze gastheer, Ali Alicikus, leidde ons na de maaltijd rond door het grote aantal vertrekken in de moskee, waarbij hij uitvoerig toelichting gaf op de voorgeschiedenis en de achtergrond van het gebouw met een vloeroppervlak van circa 3.000 m2.

De gebedsruimte op de eerste verdieping is in alle opzichten het centrale gedeelte. Zij is in slechts twee kleuren uitgevoerd, wit en variaties in groen, met als enige versiering de grote ramen met zeshoekig motief en enkele groot aangebrachte namen op de muur in oosters schrift. De gehele gebedsruimte heeft  een zachte vloerbedekking waardoor het gebruik van gebeds matjes niet nodig is. Voor meisjes en vrouwen is er een eigen ingang die leidt naar een aparte gebedsruimte, halfhoog met twee grote TV schermen waarop het ritueel in de gebedsruimte te volgen is.

Toen onze groep tegen kwart voor twee de gebedsruimte verliet, startte een jonge voorganger het middaggebed. Hieraan namen de aanwezige oudere mannen deel. Dankzij een stevige geluidsinstallatie was het gebed door het hele gebouw goed te horen.

Rond de centrale gebedsruimte zijn wasruimtes en toiletten gesitueerd ten behoeve van de deelnemers aan de rituelen. Het aantal bezoekers van de moskee is wisselend. Op de islamitische feestdagen en tijdens de Ramadan loopt het in de honderden.

De gebedsdiensten zijn vrij toegankelijk voor alle gelovigen en gezindten. Ze worden voornamelijk in het Turks, maar soms ook in andere Oosterse talen, gehouden. Afhankelijk van de dienstdoende Imam en de bezoekers wordt er ook een korte samenvatting in het Nederlands gegeven.

Zoals ook uit de indeling van het grote complex blijkt, heeft de moskee, behalve een godsdienstige, ook een sociale functie. Ruime, oosters ingerichte, bestuurs- en ontmoetingsruimtes worden gebruikt voor vergaderingen en bijeenkomsten van de gemeenschap zoals (kinder)feestjes, om samen TV en voetbalwedstrijden te kijken en, niet op de laatste plaats, voor educatie; Nederlands voor nieuw aangekomenen, bij- en hulplessen voor kinderen op Nederlandse scholen en voor godsdienstonderwijs voor hen die zich verder in de Islam willen verdiepen.

Als je de ons bekende indeling van Soennitisch en Sjiitsche moslims wilt aanhouden, hebben de meeste Turken, Soennitische uitgangspunten. Uit de toelichting van voorzitter Ali Alicikus blijkt dat zijn gemeenschap kiest voor de minst strenge interpretatie van de Islam.

Voorzitter Ali Alicikus legt er de nadruk op dat de moskee Orhan Gazi zijn wortels heeft in de lokale gemeenschap. De  geschiedenis van het gebouw, de benodigde vergunningen en de activiteiten die georganiseerd worden zijn, zijns inziens, voldoende om van een Bossche moskee te kunnen spreken. Een moskee die een gezonde samenhang heeft met ’s-Hertogenbosch en dat, als het aan de voorzitter ligt, hier geen verandering in te verwachten is.

Rotary Den Bosch West

Een hechte serviceclub in de regio Den Bosch. Interesse om lid te worden? Mail naar rotarydbwest@gmail.com.