Landgoederen en bosbouw

Het groene werk in het kader van het thema duurzaamheid wordt vandaag gedaan op landgoed Eikenhorst. Eigenaar van Eikenhorst is de familie Eijsbouts. De familie heeft zich op enige afstand tot het landgoed gesteld door een rentmeester in de arm te nemen.

Rentmeester Marnix Konings is verantwoordelijk voor de pachtboerderijen, de wegen, de toegankelijkheid en natuurlijk de exploitatie van de diverse stukken bos, natuurbos en productiebos. Hij is daarbij afhankelijk van wat het landgoed en het klimaat hem te bieden hebben en wat de natuur, de samenleving en het bedrijfsplan van de eigenaar hem toestaan.

Bij de uitvoering van het bedrijfsplan is een belangrijk onderdeel de werving en het in stand houden van de subsidie die, in het geval van Eikenhorst, voornamelijk van de Provincie komt. In de loop der tijden zijn ook in deze sector de rijksregels toegenomen en is overleg nodig met veel andere instanties zoals de waterschappen. De werkzaamheden, die voor het planmatig onderhouden van de bossen gewenst en noodzakelijk zijn, worden geregeld door boswachter Dirk Janssens. Op verschillende plaatsen laat Dirk Janssens zien hoe en met welk doel hij bepaalde bomen aanplant en weg haalt. Hij huurt hiervoor naar behoefte mensen en machines in.

Onder andere vanwege de klimaatverandering worden tegenwoordig boomrassen uit Zuid Frankrijk en Spanje gehaald. Een aantrekkelijke boom is sinds kort de Japanse notenboom, de Cryptomeria Japonica. Hij levert goed bewerkbaar hout. Anderzijds moet gevreesd worden dat de zo vertrouwde beukenboom in onze gebieden een sombere toekomst tegemoet gaat vanwege de toenemende droogte. Op een paar plaatsen is hij al door de boswachter met een groot vraagteken gemerkt.

De wandeling wordt op diverse plaatsen onderbroken voor het beantwoorden van vragen. Het open karakter van het landgoed leidt niet tot grote vernielingen. In principe houdt men zich wel aan de paden. Het wild heeft soms wel te lijden van mensen die hun honden loslaten. Gestort afval is ook een probleem. Op enige afstand is een groep gehandicapte jongeren onder leiding aan het werk.  Werken en dagbesteding in de open lucht dient voor deze jongeren meerdere doelen. Hun activiteiten zijn voor het beheer en in stand houden van landgoederen en bossen belangrijk.

Het bosbeheer kan zich verheugen in de aandacht van de omgeving en de media. Als er bomen worden gekapt zijn mensen gauw argwanend dat er teveel gerooid wordt. Zij worden regelmatig gerustgesteld door uitleg over de professionele en verantwoorde verzorging van dit stuk natuur.

Rotary Den Bosch West

Een hechte serviceclub in de regio Den Bosch. Interesse om lid te worden? Mail naar rotarydbwest@gmail.com.