Impressie 50 jarig lustrum!

Rotary ‘s-Hertogenbosch West bestaat dit jaar 50 jaar! In dat kader hebben we op 30 juni een speciale feestavond georganiseerd, waarop tevens de bestuursoverdracht plaatsvond.

Naast de leden van onze eigen club en onze vrienden van zusterclub Antwerpen-Schelde, nodigden we deze keer ook onze oud-leden uit. Want is het niet heel passend om bij een gouden feestje herinneringen op te halen met mensen uit het verleden?

Natuurlijk kon iedereen genieten van een feestelijk diner, deze keer in de Muzerije te ’s-Hertogenbosch met een vocale omlijsting. Maar tevoren was er ook een heuse cabaretvoorstelling. In onze club barst het van talentvolle schrijvers, toneelspelers, zangers, muzikanten en andere creatievelingen. Die zijn al 1,5 jaar druk doende een cabaretvoorstelling in elkaar te zetten. Een kwinkslag hier, een knipoog daar, de cabaretgroep heeft dankbaar gebruik gemaakt van de markante figuren die zich in de loop der jaren binnen onze club verzameld hebben.

Als speciale gasten waren gouverneur Fons Jacobs en zijn echtgenote Christien deze avond bij ons aanwezig. Michael Bol gaf deze avond tevens de voorzittershamer over aan Eric Koopmanschap.

Rotary Den Bosch West

Een hechte serviceclub in de regio Den Bosch. Interesse om lid te worden? Mail naar rotarydbwest@gmail.com.