Groen, gezond en gewild

Donderdag 1 september waren we te gast bij Voedseltuin Villanueva. Voorzitter Ton Heine verwelkomde ons, gaf toelichting en verzorgde de rondleiding.

Voedseltuin Villanueva is opgericht als moestuin voor de Voedselbank Den Bosch. Daarnaast wil de tuin bijdragen aan educatie en reïntegratie en in het algemeen belangstelling wekken voor grotere biodiversiteit in de regio. De tuin wordt door vrijwilligers met behulp van sponsors geëxploiteerd en levert een belangrijke bijdrage aan het voedselpakket van de voedselbank, dat hierdoor een duidelijk groenere en gezondere inhoud krijgt.

Een wandeling door de tuin met veel bekende en onbekende groenten en fruit roept zowel vragen als aangename herinneringen op aan vroege tijden. In de tuin worden zoveel mogelijk natuurlijke en biologisch gestuurde principes aangehouden. Het is opmerkelijk dat biodiversiteit zowel boven als onder de grond het gebruik van verdelgingsmiddelen kan terugdringen. De bekende Afrikaantjes doen bij voorbeeld zegenrijk werk tegen de luizen en dragen zo bij aan een grote, gezonde opbrengst.

In een trotse nieuwsbrief wordt regelmatig melding gemaakt van de besognes, vorderingen en resultaten van de voedseltuin. “Het gaat hier goed, maar het kan nog beter“, zegt Ton Heine. Hij doelt op de behoefte aan nieuwe vrijwilligers zowel als meer steun van gemeente ’s-Hertogenbosch, die het belang van de voedselhulp en de voedseltuin wel erkent. Enkelen wagen zich ter afsluiting van de rondleiding nog in het nieuwe bijenhuis met bijenkasten.

De excursie was een vervolg op de bijeenkomst van najaar 2021 die vanwege de coronacrisis slecht in zeer klein verband doorgang had kunnen vinden.

Voorafgaand aan de rondleiding ontvingen we van een bezoekend lid van Rotaryclub of Pattaya uit Thailand hun clubvaantje.

Uitwisseling vaantjes

Foto’s: Jan de Rond

Rotary Den Bosch West

Een hechte serviceclub in de regio Den Bosch. Interesse om lid te worden? Mail naar rotarydbwest@gmail.com.