Gevolgen coronacrisis

Bedrijfsleven

In het MKB maakt 80% van de bedrijven een omzetdaling van 50% of meer door. De grote uitdaging is hoe met steun van de overheid deze periode door te komen en welk pakket maatregelen daarvoor het beste werkt. Invulling van een tweede pakket voor juni – juli – augustus is nu actueel. Het overleg met VBO-NCM / MKB en de overheid is goed en structureel. De eerste TOGS regeling was een tegemoetkoming in de eerste kosten. Inmiddels is een tweede pakket bekend gemaakt waar de definitieve invulling aanstaande is. Hier wordt –terecht- meer naar specifieke gevallen gekeken. Wat heb je als regering over voor bijvoorbeeld de horeca met 100.000 werknemers? Het MKB heeft goede hoop dat men er met de regering snel uitkomt. Inclusief de mogelijkheid om met behulp van steun te reorganiseren om voorbereid te zijn op een situatie na Corona. Een situatie die voor veel branches niet meer het zelfde zal zijn.

Overheid

Waar op nationaal niveau pakketten van tientallen miljarden ter beschikking worden gesteld moet de gemeente ’s-Hertogenbosch het doen met een reguliere begroting van ‘slechts’ € 750 mln en een dreigend tekort van € 20 mln.  Voor ’s-Hertogenbosch is het de grote uitdaging de stroom consumenten uit de regio en de 100.000 toeristen per week vast te houden en te spreiden binnen de 1,5 meter norm. Deze uitdaging gaat verder dan één groot terras. Het vraagt om sturing door het gemeentebestuur. Aan de kant van de ondernemers blijken duidelijk verschillen: zij die wachten op de terugkeer van de oude situatie en zij die kansen pakken die een nieuwe situatie gaat bieden. Ondertussen gaat de aanpak van de problemen rond pfas, stikstof en jeugdzorg onverminderd door. In de organisatie heeft de Bossche lokale overheid het niet te jachtig gedaan en gewacht op duidelijkheid in de regelgeving zodat geen geld terug gevorderd hoeft te gaan worden. Voldoende werk aan de winkel dus.

Cultuur

De Brabantse aanpak van de stikstofcrisis heeft geleid tot een voor Nederland nieuwe politieke samenwerking, met een bestuursakkoord met passages over landelijke thema’s als correctief referendum en kernenergie. Was cultuur in het verleden nog een aparte portefeuille, nu hangt het onder ‘vrije tijd’ in de cluster ‘vrije tijd en erfgoed’, althans zo was het plan. Maar na felle protesten wordt cultuur nu wel genoemd als zelfstandig onderdeel in deze portefeuille. Na de mooie woorden dat er in Brabant op cultuurgebied veel is bereikt en geconsolideerd kan worden volgt de ontnuchterende toevoeging dat dat gaan gebeuren ‘met minder middelen’. Op een budget van € 25 mln aan structurele middelen per jaar moet in 2023 maar liefst € 7 mln worden bezuinigd. Zaken afbreken gaat veel sneller dan opbouwen. Dit zal grote en schadelijke effecten hebben op de sector cultuur. Het zal Brabant als innovatieve kennisregio, die zeer gebaat is bij de creativiteit van de cultuursector, benadelen. Door de kunst & cultuur sector wordt nu al uitgekeken naar de verkiezingen van 2023.

Rotary Den Bosch West

Een hechte serviceclub in de regio Den Bosch. Interesse om lid te worden? Mail naar rotarydbwest@gmail.com.