De 4-Way Test

Met betrekking tot alles wat we denken, zeggen of doen, geldt:

1. is het waar?


2. is het billijk voor alle betrokkenen?


3. bevordert het onderling vertrouwen en vriendschap?


4. komt het alle betrokkenen ten goede?

Deze vier regels zijn in 1932 bedacht door (de latere wereldpresident van Rotary International:1954-55) Herbert J. Taylor. Ze verwoorden het waarschijnlijk meest gebruikte uitgangspunt van moreel verantwoord handelen in de zakenwereld. Bij Rotarians staan deze regels bekend als de 4-Way Test.