Brabants drinkwater is meer dan 20.000 jaar oud

Aan de hand van flink wat kengetallen maken we kennis met Brabant Water. Het waterbedrijf heeft een leidingennetwerk van zo’n 19.000 km en is een van de grootste grootgrondbezitters van Brabant. Het netwerk is honderd procent gesloten waardoor vervuiling nagenoeg onmogelijk is. Brabant Water haalt haar water uit diepe Brabantse grondlagen, tussen 200 en 300 meter diep, met water van 20.000 tot 30.000 jaar oud.

Vroeger had iedere gemeente zijn eigen drinkwaterbedrijf. Door clustering heeft Brabant nu één waterleidingbedrijf en is het aandelenbezit voor 58% in handen van 51 Brabantse gemeenten en de overige 32% is in handen van de provincie. De waterleidingbedrijven zijn, in tegenstelling tot de energiebedrijven, nog steeds nutsbedrijven zonder winstoogmerk.

Allerbeste drinkwater
Rob van Dongen, directeur Brabant Water: “Ons water is het allerbeste drinkwater ter wereld, beter dan uit de flessen die je in de winkel koopt. En het is niet alleen lekker, maar ook goed voor het glaswerk omdat het weinig kalk bevat. Al zolang Brabant Water bestaat, is grondwater de belangrijkste bron voor ons drinkwater. Dat wij ons product ontlenen aan de natuur vraagt uiterste zorgvuldigheid. Niet voor niets tekenden we in 2021 het Grondwaterconvenant 2021-2027, dat het grondwatersysteem in Brabant moet verbeteren. Tegelijkertijd moeten we ondanks de verdroging en lage grondwaterstanden wel voldoen aan de groeiende watervraag. Daarom kijken we naar mogelijkheden buiten onze geijkte paden. Grondwater blijft onze belangrijkste bron, maar aanvullend zijn er alternatieven denkbaar. In 2021 hebben we drie kansrijke scenario’s onderzocht: brak water, oppervlaktewater en zeewater. In 2023 starten we met de bouw van de eerste zeewaterfabriek in Bergen op Zoom.”

Toekomst
Voor de toekomst draait Brabant Water aan diverse knoppen. Zo investeert het bedrijf in de ontwikkeling van Digital Twin, een digitale versie van het complete waterleidingnet, dat straks onderhoud of storingen proactief voorspelt en daarmee de  bedrijfsvoering optimaliseert. De blauwdruk daarvoor creëert Brabant Water samen met een Spaanse partner die al enorme kennis en ervaring heeft opgedaan op dat gebied in Valencia. Daarnaast werkt Brabant Water aan een biobased waterleidingnet met leidingen gemaakt van frituurvet, het in vaste dienst nemen van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt en natuur inclusief ondernemen.

Rotary Den Bosch West

Een hechte serviceclub in de regio Den Bosch. Interesse om lid te worden? Mail naar rotarydbwest@gmail.com.