Avondbijeenkomst 26 jan 2017: ‘Social Network Cities’

De ‘Club van na 1960’ wil u graag uitnodigen voor de eerste avondbijeenkomst van de Rotary Club ’s-Hertogenbosch West. Deze zal plaatsvinden in Brasserie Heidelust te Vught vanaf 17:30 waar er na een aperitief om 18:00 een eenvoudige maaltijd zal klaar staan. De lezing zal starten om ongeveer 19:30 waarbij er na de lezing gelegenheid is na te praten met elkaar. Het betreft hierbij een reguliere clubbijeenkomst, maar introducees zijn van harte welkom (kosten: €25,- p.p.). Graag vooraf aanmelden via rotarydenboschwest@gmail.com.

1e Avondbijeenkomst in Brasserie Heidelust: 26 januari 2017
Michael  Bol: ‘Social Network Cities8 Jaar na de oplevering van ‘De Hogeweyk’.
Hogeweyk:
http://hogeweyk.dementiavillage.com/
CNN ‘Untold Stories’: https://www.youtube.com/watch?v=LwiOBlyWpko

Steden zijn natuurlijk meer dan alleen maar de som van wegen en bruggen, kantoren, fabrieken, winkelcentra en woningen. Steden werken als levende organismen en zijn meer dan jungles van beton. Ze zijn een metabolisme van welvaart en ideeën.

Een wegennetwerk van een stad speelt bijvoorbeeld de rol van een vaatstelsel, de distributie van mensen – de ‘voedingsstoffen’ van de stad – op de verschillende organen: scholen, fabrieken, enzovoorts. Op sociaal vlak vormt de straat ook een netwerk en heeft ook invloed op wie wij zijn en hoe we ‘samen leven’.

In de bouw voor zorg zijn medische oplossingen in plaats van sociale oplossingen de norm geworden. De intrinsieke motivatie voor het leveren van ‘mensgerichte zorg’ is aanwezig, maar omdat een efficiënte organisatie, het wegnemen van risico’s en het borgen van veiligheid van bewoners speerpunten zijn geworden, resulteert dit vaak in versnelde institutionalisering. Dat uitgangspunt hebben we in de ontwerpopgave van de Hogeweyk in Weesp proberen te kantelen.

In de Hogeweyk vormen architectuur en design ‘slechts’ een interface tussen interieur en exterieur terwijl de stedenbouwkundige opzet ervoor zorgt dat bewoners zich vrij uit hun woning in een beschermde herkenbare leefomgeving kunnen bewegen. Een expliciete en ver doorgevoerde zorgvisie zorgt ervoor dat mensen kwaliteit van leven, en zoveel mogelijk regie over eigen leven kunnen behouden. Normaal leven is de norm in de Hogeweyk met een restaurant, theater, supermarkt en boulevard. Ook de buitenwereld kan gebruik maken van dezelfde functionaliteiten. Echter, de Hogeweyk is nog steeds een ‘gated community’, een afgesloten wereld. DVA onderzoekt de mogelijkheid beide werelden in de toekomst te verbinden.

Kortom: Social Network Cities waarin het dagelijks leven en zorg voor kwetsbare groepen vormgegeven worden rondom sociale uitgangspunten. Een volgende stap in het vormgeven van de stad van de toekomst.

Tot dan!

Rotary Den Bosch West

Een hechte serviceclub in de regio Den Bosch. Interesse om lid te worden? Mail naar rotarydbwest@gmail.com.